Instituție bugetară

Concesiuni - anunțuri de participare la licitație publică - Municipiul Făgăraș, Făgăraș, județul Brașov, urmează să concesioneze un teren, situat în str. Negoiu nr. 147, în suprafață de 7.500 mp din suprafața totală de 18.867 mp, în scopul desfășurării activităților specifice UTR M2

În vigoare de la 22 ianuarie 2020

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

CONCESIUNE DE BUNURI

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Făgăraș, Făgăraș, Str. Republicii nr. 3, județul Brașov, telefon 0268/211.313, fax 0268/213.020, e-mail: proiecte@primaria-fagaras.ro.

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: conform O.U.G. nr. 57/2019, conform H.C.L. nr. 264/31.10.2019 privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitație publică a imobilului teren domeniul privat situat în Făgăraș, str. Negoiu nr. 147, în suprafață de 7.500 mp din suprafața totală de 18.867 mp, înscrisă în CF nr. 105393 Făgăraș, în scopul desfășurării activităților specifice UTR M2 conform PUG.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...