Ministerul Justiției - MJ

Procedura eliberării copiilor și/sau copierii informațiilor conținute în înscrierile efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeței publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile în interfața publică, din 07.01.2020

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 16 ianuarie 2020

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Art. 1. -

Pentru vizualizarea, copierea și tipărirea informațiilor cuprinse în avizele de înscriere înregistrate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Registrul sau RNPM, accesul este direct și gratuit, orice persoană având dreptul de a consulta și de a tipări în mod liber informațiile disponibile pe interfața publică a Registrului numai prin intermediul aplicației software a RNPM de pe site-urile oficiale ale Ministerului Justiției și Corpului operatorilor RNPM.

Art. 2. -

Pentru vizualizarea/copierea/tipărirea informațiilor cuprinse în avizele de înscriere înregistrate în RNPM, persoanele interesate pot accesa unul dintre site-urile oficiale ale Registrului, prin intermediul unui browser web (navigator web).

Art. 3. -

După accesarea paginii web oficiale a RNPM, utilizatorul va selecta meniul "Căutare aviz" în baza de date a Registrului, furnizat de aplicația software a RNPM.

Art. 4. -

Pe pagina web oficială a RNPM sunt publicate "Instrucțiuni de căutare" care pot fi accesate din meniul "Informații utile".

Art. 5. -

Căutarea informațiilor se efectuează, prin selecție, în fiecare categorie de avize de înscriere: avize de ipotecă mobiliară, avize de fiducie, avize specifice, avize de ipotecă mobiliară - creanțe securitizate, avize de ipotecă mobiliară - obligațiuni ipotecare.

Art. 6. -

Pentru fiecare categorie de avize de înscriere selectată se afișează o pagină specifică, cu rubrici (câmpuri) de căutare, în care utilizatorul va introduce criteriile de căutare.

Art. 7. -

Aplicația software prevede în meniul de căutare o metodă de testare reCAPTCHA pentru a verifica dacă utilizatorul este o persoană sau un program automat de calculator (robot), căutarea fiind permisă numai în cazul în care utilizatorul trece testul.

Art. 8. -

Căutarea se finalizează prin afișarea "Rezultatelor căutării", care constă într-o pagină sau succesiune de pagini, în care sunt cuprinse următoarele informații:

a) criteriile de căutare introduse;

b) numărul de înscrieri identificate;

c) tabel cuprinzând avizele de înscriere identificate, în care se menționează informații referitoare la numărul de identificare, data și tipul înscrierii, operatorul/agentul care a efectuat înscrierea avizului, istoricul înscrierii.

Art. 9. -

(1) Avizul de înscriere afișat în urma efectuării căutării pe pagina web oficială a RNPM cuprinde informații structurate în capitole specifice categoriei de avize de înscriere căreia îi aparține.

(2) Avizul de ipotecă mobiliară cuprinde următoarele capitole:

a) Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Destinația înscrierii, Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii);

b) Creditori (persoane juridice și/sau persoane fizice);

c) Debitori/Constituitori (persoane juridice și/sau persoane fizice);

d) Bunuri ipotecate (Autovehicule, Bunuri mobile ipotecate atașate unor bunuri imobile, Alte tipuri).

(3) Avizul de fiducie cuprinde următoarele capitole:

a) Informații generale privind fiducia (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data încetării contractului, Tipul înscrierii, Date privind înregistrarea fiduciei la organul fiscal, Scopul fiduciei, Întinderea puterilor de administrare și de dispoziție ale fiduciarului);

b) Constituitori (persoane juridice și/sau persoane fizice);

c) Fiduciar/Administrator provizoriu (persoane juridice);

d) Beneficiari (persoane juridice și/sau persoane fizice);

e) Masa patrimonială fiduciară (Bunuri imobile, Autovehicule, Alte bunuri).

(4) Avizul specific cuprinde următoarele capitole:

a) Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Destinația înscrierii, Date generale privind actul/faptul juridic supus publicității);

b) Părți (persoane juridice și/sau persoane fizice);

c) Bunuri.

(5) Avizul de ipotecă mobiliară - creanțe securitizate cuprinde următoarele capitole:

a) Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii);

b) Reprezentanți ai creditorului (persoane juridice);

c) Debitori (persoane juridice și/sau persoane fizice);

d) Publicitatea portofoliului/cesiunii de creanțe în vederea securitizării.

(6) Avizul de ipotecă mobiliară - obligațiuni ipotecare cuprinde următoarele capitole:

a) Informații generale (Identificatorul înscrierii, Utilizatorul autorizat, Data și ora înscrierii, Data expirării, Tipul înscrierii, Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii);

b) Agentul/Reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare (persoane juridice și/sau fizice);

c) Emitentul (persoană juridică);

d) Portofoliul de creanțe.

Art. 10. -

Datele din fiecare pagină vizualizată pot fi tipărite sau copiate utilizând facilitățile browser-ului.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...