Art 9 Etapele procesului | Procedură

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procesul de schimbare a furnizorului - Etapele procesului -
Art. 9. -

(1) Anterior încheierii contractului de furnizare a energiei electrice/gazelor naturale, potențialul FN poate solicita OR, numai cu acordul scris și explicit al clientului final, o verificare a datelor de identificare ale clientului final și ale locului de consum al acestuia și transmiterea capacității rezervate și a istoricului de consum lunar pentru ultimele 12 luni.

(2) OR verifică datele transmise de potențialul FN prevăzute la alin. (1) și în termen de maximum două zile lucrătoare de la primirea solicitării confirmă/infirmă corectitudinea acestora și transmite FN capacitatea rezervată și istoricul de consum lunar pentru ultimele 12 luni aferente locului de consum.

(3) În situația în care în urma verificării efectuate de OR se constată că datele de identificare ale clientului final și ale locului de consum nu corespund cu cele din baza de date a OR, potențialul FN comunică clientului final acest rezultat în termen de maximum două zile lucrătoare de la data la care a intrat în posesia acestora. Procedura se reia după soluționarea de către clientul final a problemelor referitoare la neconcordanța acestor date.

Acesta este un fragment din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică/gaze naturale de către clientul final, din 20.12.2019. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Procedură:
Art 1 Scop
Art 2 Domeniu de aplicare
Art 3 Definiții și abrevieri
Art 4 Condiții generale
Art 5 Condiții generale
Art 6 Condiții generale
Art 7 Condiții generale
Art 8 Etapele procesului
Art 9 Etapele procesului
Art 10 Etapele procesului
Art 11 Etapele procesului
Art 12 Etapele procesului
Art 13 Etapele procesului
Art 14 Etapele procesului
Art 15 Etapele procesului
Art 16 Sistarea procesului de schimbare a furnizorului
Art 17 Regularizarea obligațiilor de plată după schimbarea efectivă a furnizorului
Art 18 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
Art 19 Reguli privind schimbarea furnizorului în cazul locului de consum cu mai mulți furnizori
;
loading ...