Art 30 Responsabilități în aplicarea prezentei legi | Lege 5/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Responsabilități în aplicarea prezentei legi -
Art. 30. -

(1) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în anexa nr. 3/25/02 "Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate din bugetul de stat)" sunt cuprinse și credite bugetare pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții, astfel: 2.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Colegiului Național "A.T. Laurian" Botoșani, județul Botoșani, 611 mii lei pentru finanțarea reabilitării sediului în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor din municipiul Sibiu, județul Sibiu, și suma de 673 mii lei pentru finanțarea reabilitării Clubului Sportiv Șoimii Sibiului, municipiul Sibiu, județul Sibiu.

(2) În anexa nr. 3/25/15 "Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2023", la bugetul Ministerului Educației și Cercetării, la capitolul 65.10 "Învățământ", este cuprinsă și suma de 4.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital aferente achiziționării, amenajării și dotării sediului pentru Centrul pentru Formare Continuă în Limba Maghiară din municipiul Oradea.

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 5/2020:
Art 20 Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020
Art 21 Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020
Art 22 Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020
Art 23 Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020
Art 24 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 25 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 26 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 27 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 28 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 29 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 30 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 31 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 32 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 33 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 34 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 35 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 36 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 37 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 38 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 39 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 40 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
;
loading ...