Art 29 Responsabilități în aplicarea prezentei legi | Lege 5/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Responsabilități în aplicarea prezentei legi -
Art. 29. -

(1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, suma prevăzută la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", alineatul 51.01.55 "Întreținerea infrastructurii feroviare publice" se utilizează cu prioritate pentru:

a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;

b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 71 "Active nefinanciare", alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", se repartizează integral.

(3) Până la data de 31 decembrie 2020, prin derogare de la dispozițiile art. 24 alin. (51) și alin. (61) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică-CERT-RO se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.

(4) În vederea implementării prevederilor Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași- Târgu Mureș, Autostrada Unirii, în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 "Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții" la fișa cod obiectiv 3 "Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii", la capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", articolul 58.03 "Programe din Fondul de Coeziune", se alocă pentru anul 2020 credite de angajament și credite bugetare în sumă de 9.400 mii lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente tronsonului Ungheni-Iași-Târgu Neamț, parte a obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii.

(5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, din suma prevăzută la capitolul 84.01 "Transporturi" titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", articolul 51.02 "Transferuri de capital", alineatul 51.02.13 "Dezvoltarea infrastructurii rutiere" se alocă suma de 600 mii lei reprezentând credite bugetare pentru construcția subtraversei pietonale DN7-Tălmaciu, județul Sibiu.

(6) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, la subcapitolul 84.01.50 "Alte cheltuieli în domeniul transporturilor", este cuprinsă și suma de 3.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente lucrărilor la varianta ocolitoare a municipiului Salonta și drumul de legătură a zonei industriale cu varianta ocolitoare.

Acesta este un fragment din Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 5/2020:
Art 19 Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020
Art 20 Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020
Art 21 Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020
Art 22 Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020
Art 23 Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020
Art 24 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 25 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 26 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 27 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 28 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 29 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 30 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 31 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 32 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 33 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 34 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 35 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 36 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 37 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 38 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
Art 39 Responsabilități în aplicarea prezentei legi
;
loading ...