SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 5/03 -
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR

- mii lei -
Cod ordonator Prog. Denumire Realizări până 2018 Execuție preliminată 2019 Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023 TOTAL
01 13574005 Ministerul Muncii și Protecției Sociale
TOTAL CHELTUIELI
I. Credite de angajament 63.560.032 70.930.033 87.466.001 104.539.377 112.109.896 120.857.439 559.462.778
II. Credite bugetare 63.560.032 70.930.033 87.466.001 104.539.377 112.109.896 120.857.439 559.462.778
Buget asigurări sociale de stat
I. Credite de angajament 63.560.032 70.930.032 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439 559.461.757
II. Credite bugetare 63.560.032 70.930.032 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439 559.461.757
Fonduri externe nerambursabile
I. Credite de angajament 1 1.020 1.021
II. Credite bugetare 1 1.020 1.021
1851 PROGRAM
1851 Dezvoltarea și creșterea sustenabilitatii sistemului asigurărilor sociale
1851 TOTAL PROGRAM
1851 I. Credite de angajament 63.560.032 70.930.033 87.328.141 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.780.546
1851 II. Credite bugetare 63.560.032 70.930.033 87.328.141 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.780.546
01 13574005 1851 Buget asigurări sociale de stat
1851 I. Credite de angajament 63.560.032 70.930.032 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.779.525
1851 II. Credite bugetare 63.560.032 70.930.032 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657 558.779.525
1851 Fonduri externe nerambursabile
1851 I. Credite de angajament 1 1.020 1.021
1851 II. Credite bugetare 1 1.020 1.021
2070 PROGRAM
2070 Asigurări accidente de muncă și boli profesionale
2070 TOTAL PROGRAM
2070 I. Credite de angajament 137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
2070 II. Credite bugetare 137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
2070 Buget asigurări sociale de stat
2070 I. Credite de angajament 137.860 168.702 184.888 190.782 682.232
2070 II. Credite bugetare 137.860 168.702 184.888 190.782 682.232

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
SINTEZA sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2020 2023
;
loading ...