Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat) | Lege 6/2020

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2/03 -
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023
(sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)

- mii lei -
Ca- pi- tol Sub- capi- tol Para- graf Grupa/ Titlu Arti- col Ali- neat Denumire indicator Program 2020 Estimări 2021 Estimări 2022 Estimări 2023
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT
I. Credite de angajament 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
II. Credite bugetare 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
II. Credite bugetare 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 370.000 407.000 447.700 447.700
II. Credite bugetare 370.000 407.000 447.700 447.700
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 356.078
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 292.961
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 33.300
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 2.600
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 610
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 727
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 11.970
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 13.910
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 5.080
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 20
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 5.060
03 Contribuții
II. Credite bugetare 8.842
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 830
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 74
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 310
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 33
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 135
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 7.450
08 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
II. Credite bugetare 10
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 572.929 650.000 700.000 750.000
II. Credite bugetare 572.929 650.000 700.000 750.000
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 44.751
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 5.082
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 173
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 7.230
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 827
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 770
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 442
07 Transport
II. Credite bugetare 10
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 8.390
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 407
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 21.420
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 981
03 Hrana
II. Credite bugetare 210
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 210
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 610
01 Medicamente
II. Credite bugetare 100
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 150
03 Reactivi
II. Credite bugetare 300
04 Dezinfectanți
II. Credite bugetare 60
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 882
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 50
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 832
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 518
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 172
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 346
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 84
12 Consultanță și expertiză
II. Credite bugetare 8
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 222
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 151
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 11.337
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 513.175
01 Reclama și publicitate
II. Credite bugetare 39
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 116
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 313
04 Chirii
II. Credite bugetare 2.480
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 509.951
09 Executarea silită a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 266
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5.005
02 Dobanda datorată trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 12
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 11
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 1
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 187
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
II. Credite bugetare 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 84.911.136
02 Ajutoare sociale II. Credite bugetare 1.588.864
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 1.202.920
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 385.944
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 2.160
01 Finanțarea naționala
II. Credite bugetare 680
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.020
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 460
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.088 2.153 2.204 2.257
II. Credite bugetare 2.088 2.153 2.204 2.257
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 510
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
II. Credite bugetare 1.578
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
01 Active fixe
II. Credite bugetare 10.100
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 8.525
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 1.075
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 2.500
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
I. Credite de angajament 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
II. Credite bugetare 87.464.981 104.539.377 112.109.896 120.857.439
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
II. Credite bugetare 87.452.381 104.534.377 112.104.896 120.852.439
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 370.000 407.000 447.700 447.700
II. Credite bugetare 370.000 407.000 447.700 447.700
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 572.929 650.000 700.000 750.000
II. Credite bugetare 572.929 650.000 700.000 750.000
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.005 5.005 5.005 5.005
II. Credite bugetare 5.005 5.005 5.005 5.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
II. Credite bugetare 86.500.000 103.470.032 110.949.800 119.647.290
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 2.088 2.153 2.204 2.257
II. Credite bugetare 2.088 2.153 2.204 2.257
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.600 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 12.600 5.000 5.000 5.000
6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657
II. Credite bugetare 87.327.121 104.370.675 111.925.008 120.666.657
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 87.314.621 104.365.775 111.920.108 120.661.757
II. Credite bugetare 87.314.621 104.365.775 111.920.108 120.661.757
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 355.211 384.112 420.356 420.356
II. Credite bugetare 355.211 384.112 420.356 420.356
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 341.971
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 281.561
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 32.000
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 2.500
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 600
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 700
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 11.500
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 13.110
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 4.900
04 Locuința de serviciu folosită de salariat și familia sa
II. Credite bugetare 20
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 4.880
03 Contribuții
II. Credite bugetare 8.340
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 800
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 70
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 300
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 30
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații
II. Credite bugetare 130
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 7.000
08 Contribuții plătite de angajator în numele angajatului
II. Credite bugetare 10
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 570.375 646.795 696.761 746.761
II. Credite bugetare 570.375 646.795 696.761 746.761
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 43.323
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 5.000
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 167
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 7.030
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 800
05 Carburanți și lubrifîanti
II. Credite bugetare 550
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 434
07 Transport
II. Credite bugetare 5
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 8.300
09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional
II. Credite bugetare 407
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 20.630
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 970
03 Hrană
II. Credite bugetare 210
01 Hrana pentru oameni
II. Credite bugetare 210
04 Medicamente și materiale sanitare
II. Credite bugetare 610
01 Medicamente
II. Credite bugetare 100
02 Materiale sanitare
II. Credite bugetare 150
03 Reactivi
II. Credite bugetare 300
04 Dezinfectanti
II. Credite bugetare 60
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 865
03 Lenjerie și accesorii de pat
II. Credite bugetare 50
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 815
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 430
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 150
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 280
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 77
12 Consultanță și expertiză
II. Credite bugetare 8
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 200
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 146
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 11.320
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 512.216
01 Reclama și publicitate
II. Credite bugetare 33
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 110
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 247
04 Chirii
II. Credite bugetare 2.420
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 509.196
09 Executarea silita a creanțelor bugetare
II. Credite bugetare 10
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 200
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5.000 5.000 5.000 5.000
II. Credite bugetare 5.000 5.000 5.000 5.000
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5.000
02 Dobanda datorată trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
I. Credite de angajament 187 187 187 187
II. Credite bugetare 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale)
II. Credite bugetare 187
01 Contribuții și cotizații la organisme internaționale
II. Credite bugetare 187
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416
II. Credite bugetare 86.379.820 103.327.748 110.795.820 119.487.416
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 84.831.806
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 1.548.014
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 1.177.700
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 370.314
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
I. Credite de angajament 2.160
II. Credite bugetare 2.160
15 Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020
II. Credite bugetare 2.160
01 Finanțarea națională
II. Credite bugetare 680
02 Finanțare externă nerambursabilă
II. Credite bugetare 1.020
03 Cheltuieli neeligibile
II. Credite bugetare 460
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 1.868 1.933 1.984 2.037
II. Credite bugetare 1.868 1.933 1.984 2.037
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 400
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
II. Credite bugetare 1.468
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 12.500 4.900 4.900 4.900
II. Credite bugetare 12.500 4.900 4.900 4.900
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 12.500 4.900 4.900 4.900
II. Credite bugetare 12.500 4.900 4.900 4.900
01 Active fixe
II. Credite bugetare 10.000
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 8.500
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 1.000
30 Alte active fixe
II. Credite bugetare 500
03 Reparații capitale aferente activelor fixe
II. Credite bugetare 2.500
03 Pensii și ajutoare pentru batranete
II. Credite bugetare 84.831.806
04 Asistență acordata persoanelor în vârstă
II. Credite bugetare 370.314
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 1.177.700
15 Prevenirea excluderii sociale
II. Credite bugetare 187
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
II. Credite bugetare 187
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
II. Credite bugetare 947.114
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 509.196
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 437.918
6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE
I. Credite de angajament 137.860 168.702 184.888 190.782
II. Credite bugetare 137.860 168.702 184.888 190.782
01 CHELTUIELI CURENTE
I. Credite de angajament 137.760 168.602 184.788 190.682
II. Credite bugetare 137.760 168.602 184.788 190.682
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
I. Credite de angajament 14.789 22.888 27.344 27.344
II. Credite bugetare 14.789 22.888 27.344 27.344
01 Cheltuieli salariale în bani
II. Credite bugetare 14.107
01 Salarii de bază
II. Credite bugetare 11.400
05 Sporuri pentru condiții de muncă
II. Credite bugetare 1.300
06 Alte sporuri
II. Credite bugetare 100
12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unității
II. Credite bugetare 10
13 Drepturi de delegare
II. Credite bugetare 27
17 Indemnizații de hrana
II. Credite bugetare 470
30 Alte drepturi salariale în bani
II. Credite bugetare 800
02 Cheltuieli salariale în natură
II. Credite bugetare 180
06 Vouchere de vacanță
II. Credite bugetare 180
03 Contribuții
II. Credite bugetare 502
01 Contribuții de asigurări sociale de stat
II. Credite bugetare 30
02 Contribuții de asigurări de șomaj
II. Credite bugetare 4
03 Contribuții de asigurări sociale de sănătate
II. Credite bugetare 10
04 Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale
II. Credite bugetare 3
06 Contribuții pentru concedii și indemnizații 5
II. Credite bugetare
07 Contribuția asiguratorie pentru muncă
II. Credite bugetare 450
20 TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
I. Credite de angajament 2.554 3.205 3.239 3.239
II. Credite bugetare 2.554 3.205 3.239 3.239
01 Bunuri și servicii
II. Credite bugetare 1.428
01 Furnituri de birou
II. Credite bugetare 82
02 Materiale pentru curățenie
II. Credite bugetare 6
03 Încălzit, iluminat și forță motrică
II. Credite bugetare 200
04 Apa, canal și salubritate
II. Credite bugetare 27
05 Carburanți și lubrifianți
II. Credite bugetare 220
06 Piese de schimb
II. Credite bugetare 8
07 Transport
II. Credite bugetare 5
08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet
II. Credite bugetare 90
30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare
II. Credite bugetare 790
02 Reparații curente
II. Credite bugetare 11
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar
II. Credite bugetare 17
30 Alte obiecte de inventar
II. Credite bugetare 17
06 Deplasări, detașări, transferări
II. Credite bugetare 88
01 Deplasări interne, detașări, transferări
II. Credite bugetare 22
02 Deplasări în străinătate
II. Credite bugetare 66
11 Cărți, publicații și materiale documentare
II. Credite bugetare 7
13 Pregătire profesională
II. Credite bugetare 22
14 Protecția muncii
II. Credite bugetare 5
25 Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale
II. Credite bugetare 17
30 Alte cheltuieli
II. Credite bugetare 959
01 Reclama și publicitate
II. Credite bugetare 6
02 Protocol și reprezentare
II. Credite bugetare 6
03 Prime de asigurare non-viață
II. Credite bugetare 66
04 Chirii
II. Credite bugetare 60
06 Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor
II. Credite bugetare 755
30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii
II. Credite bugetare 66
30 TITLUL III DOBÂNZI
I. Credite de angajament 5 5 5 5
II. Credite bugetare 5 5 5 5
03 Alte dobânzi
II. Credite bugetare 5
02 Dobanda datorată trezoreriei statului
II. Credite bugetare 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
I. Credite de angajament 12
II. Credite bugetare 12
01 Transferuri curente
II. Credite bugetare 12
21 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, reprezentând contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 11
44 Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă din cauza de accident de muncă sau boală profesională
II. Credite bugetare 1
57 TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
I. Credite de angajament 120.180 142.284 153.980 159.874
II. Credite bugetare 120.180 142.284 153.980 159.874
01 Asigurări sociale
II. Credite bugetare 79.330
02 Ajutoare sociale
II. Credite bugetare 40.850
01 Ajutoare sociale în numerar
II. Credite bugetare 25.220
02 Ajutoare sociale în natură
II. Credite bugetare 15.630
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
I. Credite de angajament 220 220 220 220
II. Credite bugetare 220 220 220 220
17 Despăgubiri civile
II. Credite bugetare 110
40 Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate
II. Credite bugetare 110
70 CHELTUIELI DE CAPITAL
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
I. Credite de angajament 100 100 100 100
II. Credite bugetare 100 100 100 100
01 Active fixe
II. Credite bugetare 100
02 Mașini, echipamente și mijloace de transport
II. Credite bugetare 25
03 Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
II. Credite bugetare 75
03 Pensii și ajutoare pentru batranete
II. Credite bugetare 79.330
05 Asitenta socială în caz de boli și invalidități
II. Credite bugetare 37.212
01 Asistență socială în caz de boli
II. Credite bugetare 19.012
02 Asistență socială în caz de invaliditate
II. Credite bugetare 18.200
07 Asigurări pentru șomaj
II. Credite bugetare 50
09 Ajutoare pentru urmași
II. Credite bugetare 3.600
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale
II. Credite bugetare 17.668
02 Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor
II. Credite bugetare 755
03 Alte cheltuieli de administrare fond
II. Credite bugetare 16.913

Acesta este un fragment din Legea nr. 6/2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 6/2020:
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
FIȘA PROIECTULUI finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U E, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare
SINTEZA FINANȚĂRII PROGRAMELOR
Fișa Programului
PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIȚII ȘI SURSE DE FINANȚARE
Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri pe anii 2020 2023
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020 2023 (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
SINTEZA proiectelor finanțate/propuse la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a UE, Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, precum și a altor facilități și instrumente postaderare
;
loading ...