Revista Romana de Executare Silita nr. 2/2019

De ce primarul sau primăria nu pot fi executați silit?/Pourquoi la saisie n'est-elle pas possible pour le maire ou la mairie?/Why the mayor or the town hall may not be subject to compulsory enforcement?
de Mădălina Voican

30 iunie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prof. univ. Mădălina Voican[1]

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept

Résumé

L'article présente une étude de cas par laquelle je discute pourquoi la saisie par l'obligation de donner (le payement d'un montant d'argent) doit être initiée contre la ville en tant que personne morale de droit public et non pas contre le Maire en tant qu'autorité administrative ou contre la Mairie en tant qu'appareil spécialisé du maire. Le dernier chapitre, portant le titre "Comment je suis procédé à la saisie contre le Maire et la Mairie" contient un aperçu de l'intérieur des professions d'huissier de justice et d'avocat sur les contraintes qui influencent la constitution des stratégies juridiques d'approbation de la saisie.

Mots-clés: personne morale de droit public; saisie du maire; constitution des stratégies juridiques; acceptation de la saisie

Abstract

The article presents a case study in which we argue why the compulsory enforcement of the obligation to give (payment of an amount of money) should be initiated against the town as a legal entity of public law and not against the Mayor as administrative body or against the Town Hall as specialized body of the mayor. The last chapter, called "How we managed to submit the Mayor and the Town Hall to compulsory enforcement" includes an overview, form the standpoint of the professions of bailiff and attorney-at-law, on the constraints influencing the construction of the legal strategies for the approval of the compulsory enforcement.

Keywords: legal entity of public law; enforcement against the mayor; enforcement against the town hall; construction of legal strategies; approval of enforcement

1. Eu pe cine execut?

Dacă sunteți executor judecătoresc cu siguranță ați avut pe rol un titlu executoriu prin care s-a dispus o obligație de plată în sarcina unui Primar, a unei Primării ori a unei Comisii locale de fond funciar – organe administrative ale unei comune sau oraș (unitate admi­nistrativ-teritorială).

O situație încurcată pentru că o obligație de plată presupune existența unui patrimoniu din care să se facă acea plată, de bunăvoie sau prin executare silită. Dar lipsa unui patri­moniu face executarea silită imposibilă. Și cum niciuna dintre instituțiile de mai sus, Primar, Primărie ori Comisie locală de fond funciar nu au personalitate juridică și nici patrimoniul atașat, suntem într-o fractură logică aparent fără ieșire. Patrimoniul este obligatoriu atașat unei persoane fiind unul dintre cele trei atribute ale personalității juridice[2]. Obligația de a da este evaluabilă în bani fiind o obligație de plată care necesită existența unui patrimoniu evaluabil în bani.

Am fost prinsă într-o astfel de situație când am înregistrat un dosar de executare în care pârâții/debitori "Primarul Municipiului Craiova" și "Primăria Municipiului Craiova" au fost obligați la plata unei sume de bani către reclamantul/creditor o persoană fizică. Deși nu a fost nicio scrisoare pierdută, nu aveam cum să nu mă întreb: Eu pe cine execut?

După o analiză sumară am constatat că niciunul dintre debitorii menționați în titlul executoriu reprezentat de hotărâre judecătorească în discuție nu sunt persoane juridice și deci nu sunt titulari de drepturi și obligații juridice, astfel:

(1) Primarul nu are personalitate juridică astfel că nu este titular de drepturi și obli­gații. Primarul nu este subiect de drept și nu are patrimoniu propriu. Primarul este șeful administrației locale[3] și organul executiv al Consiliului Local, adică acesta pune în aplicare Hotărârile Consiliului Local. Așadar, Primarul este un organ executiv, autoritate publică locală, ales prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, potrivit legii electorale. Sub coordonarea Primarului și subordinea Consiliului Local funcționează aparatul tehnic de specialitate al Primăriei, care are propriul personal, funcționari publici, dar și angajați contractual.

(2) Primăria nu are personalitate juridică astfel că nu este titular de drepturi și obli­gații. Primăria nu este subiect de drept și nu are patrimoniu propriu. Primăria este aparatul de specialitate al primarului. Primăria constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile Consiliul Local și dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale. Așadar, cele două autorități locale, Primarul și Consiliul Local, își exercită atribuțiile prin intermediul aparatului de spe­cialitate al primarului, cunoscut în limbajul comun sub denumirea de "Primărie"[4]. În funcție de volumul, complexitatea și specificul activității desfășurate, Primăria reunește mai multe compartimente funcționale: direcții, servicii și birouri.

Așadar, nici Primarul, nici Primăria nu au personalitate juridică și nici patrimoniu propriu. Deci, nu pot fi subiecții unei obligații de a da care să poată fi executată[5]. Iar în lipsa unui patrimoniu nu pot fi executați.

2. Eroarea de sistem

În activitatea de executor judecătoresc pe care o desfășor, în ultimii cinci ani, am constatat că, în peste 50% dintre titlurile executorii, reprezentate de hotărâri judecătorești, se dispune că obligația de a da trebuie să fie executată de Primar sau alt organ administrativ, precum Comisia Locală pentru aplicarea legii fondului funciar, ambele lipsite de perso­nalitate juridică și fără patrimoniu. Fie că nu știu, fie că nu sunt atenți, și avocații care fac apărarea și judecătorii din instanță generează și mențin o eroare care apare permanent:

(1) Avocatul nu are în vedere că finalitatea procesului civil este executarea sa și nu se concentrează pe chemarea în judecată a persoanei juridice de drept public. El formulează în mod defectuos cererea de chemare în judecată împotriva Primarului sau Primăriei sau Comisiei locale și pierde din vedere că acestea nu au personalitate juridică și nici patrimoniu propriu. Deci nu pot fi subiecții unei obligații. Iar în lipsa unui patrimoniu nu pot fi executați.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...