Guvernul României

Hotărârea nr. 776/2019 pentru aprobarea documentației de urbanism "Plan urbanistic general al comunei Bârsana, județul Maramureș"

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 7 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecție a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 564/2001, și al nr. crt. 81 din anexa nr. 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă documentația de urbanism "Plan urbanistic general al comunei Bârsana, județul Maramureș", prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 981 bis.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale
și administrației publice,
Vasile-Daniel Suciu
p. Ministrul culturii și identității naționale,
Mihai Alexandru Gherghe,
secretar de stat

București, 28 octombrie 2019.

Nr. 776.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...