Mijloace de cooperare | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

TITLUL VII Mijloace de cooperare

ARTICOLUL 39 Resurse pentru cooperare

(1) Părțile convin să pună la dispoziție resursele corespunzătoare, inclusiv mijloacele financiare, în măsura în care acest lucru este permis de legislația și de resursele părților, în vederea îndeplinirii obiectivelor de cooperare prevăzute de prezentul acord.

(2) Părțile încurajează Banca Europeană de Investiții să își continue operațiunile în Republica Singapore, în conformitate cu procedurile și criteriile sale de finanțare.

ARTICOLUL 40 Cooperarea în scopul dezvoltării țărilor terțe

(1) Părțile convin să facă schimb de informații cu privire la politicile lor de asistență pentru dezvoltare, în vederea stabilirii unui dialog periodic referitor la obiectivele acestor politici și la programele lor privind ajutorul pentru dezvoltare în țările terțe.

(2) Părțile promovează, de asemenea, acțiuni comune care au ca obiectiv furnizarea de asistență tehnică și promovarea dezvoltării resurselor umane în țările mai puțin dezvoltate din Asia de Sud-Est și în afara acesteia.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Obiect și domeniu de aplicare
Cooperarea bilaterală, regională și internațională
Cooperarea în domeniul stabilității internaționale, al justiției, al securității și al dezvoltării
Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor
Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității
Cooperarea în alte sectoare
Mijloace de cooperare
Cadru instituțional
Dispoziții finale
;
loading ...