Migrația | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității -
ARTICOLUL 19
Migrația

(1) Părțile reafirmă importanța gestionării comune a fluxurilor de migrație între teritoriile lor.

(2) Părțile stabilesc un mecanism de dialog privind aspectele legate de migrație, inclusiv migrația legală și ilegală, traficul de migranți și de persoane și chestiuni legate de protecția internațională a persoanelor care au nevoie de aceasta. Orice astfel de dialog se bazează pe o ordine de zi, pe condiții și pe aspecte convenite de comun acord.

(3) Fiecare parte poate, după cum consideră adecvat, să includă aspectele legate de migrație în strategiile sale de dezvoltare economică și socială din perspectiva sa în calitate de țară de origine, de tranzit și/sau de destinație a migranților.

(4) Cooperarea dintre părți se bazează pe o evaluare a nevoilor specifice ale părților, efectuată prin consultare reciprocă între părți. Părțile convin că o astfel de cooperare va fi permisă în temeiul actelor cu putere de lege, al normelor administrative și al procedurilor în vigoare ale Uniunii și în temeiul celor naționale. O astfel de cooperare poate viza, în special:

(a) cauzele profunde ale migrației;

(b) definirea și punerea în aplicare de către fiecare parte a obligațiilor care îi revin în temeiul dreptului internațional în ceea ce privește aspectele legate de migrație, inclusiv protecția internațională a persoanelor care au nevoie de aceasta;

(c) normele în materie de admisie, precum și drepturile și statutul persoanelor admise, tratamentul echitabil, educația, formarea și integrarea persoanelor aflate în situație de ședere legală și care nu sunt resortisanți, măsurile de combatere a rasismului și a xenofobiei;

(d) instituirea unei politici preventive și eficace împotriva migrației ilegale, a traficului de migranți și de persoane, inclusiv a unor mijloace de combatere a rețelelor de traficanți de migranți și de persoane, precum și de asigurare a protecției victimelor acestui tip de trafic;

(e) returnarea, în condiții umane și demne, a persoanelor aflate în situație de ședere ilegală, inclusiv promovarea returnării voluntare a acestora;

(f) aspecte identificate ca fiind de interes reciproc în domeniul vizelor și al securității documentelor de călătorie;

(g) aspecte identificate ca fiind de interes reciproc în domeniul controalelor la frontiere.

(5) În cadrul cooperării care vizează prevenirea și controlul imigrației ilegale, părțile convin, de asemenea, că:

(a) Republica Singapore readmite pe oricare dintre resortisanții săi prezenți ilegal pe teritoriul unui stat membru, la cererea acestuia din urmă și fără alte formalități, după stabilirea cetățeniei; și

(b) fiecare stat membru readmite pe oricare dintre resortisanții săi prezenți ilegal pe teritoriul Republicii Singapore, la cererea acesteia din urmă și fără alte formalități, după stabilirea cetățeniei.

Statele membre și Republica Singapore vor elibera propriilor resortisanți documentele de identitate corespunzătoare în acest scop. În cazul în care persoana care urmează să fie readmisă nu deține niciun document sau altă dovadă a cetățeniei sale, reprezentanțele diplomatice și consulare competente ale părții care urmează să readmită persoana respectivă (fie aceasta statul membru sau Republica Singapore), la cererea celeilalte părți (fie aceasta Republica Singapore sau statul membru), chestionează persoana respectivă în vederea stabilirii cetățeniei sale.

(6) Părțile convin să negocieze, la cerere, încheierea unui acord între Uniune și Republica Singapore care să reglementeze readmisia resortisanților Republicii Singapore și a resortisanților statelor membre, a resortisanților țărilor terțe și a apatrizilor.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Principii generale
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
Vamă
Investiții
Politica în domeniul concurenței
Servicii
Protecția proprietății intelectuale
Statul de drept și cooperarea juridică
Protecția datelor
Migrația
Combaterea criminalității organizate
Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
;
loading ...