Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în domeniul justiției, libertății și securității -
ARTICOLUL 22
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite

(1) Părțile cooperează în vederea asigurării unei abordări echilibrate, pe baza unei coordonări eficace între autoritățile competente, inclusiv, după caz, între autoritățile din sectoarele sănătății, justiției, afacerilor interne și vămilor, având ca obiectiv reducerea ofertei, a traficului și a cererii de droguri ilegale, precum și a consecințelor nefaste ale consumului de droguri asupra indivizilor și a societății în ansamblul său. De asemenea, părțile vor conlucra pentru a preveni cu mai mare eficacitate deturnarea precursorilor drogurilor.

(2) Părțile convin asupra modalităților de cooperare în vederea atingerii obiectivelor menționate. Acțiunile se bazează pe principii stabilite de comun acord, conforme cu dispozițiile convențiilor internaționale în domeniu, cu Declarația politică și cu Declarația specială privind principiile directoare pentru reducerea cererii de droguri, aprobate în cadrul sesiunii speciale a Adunării Generale a ONU privind drogurile din iunie 1998, precum și cu Declarația politică și cu Planul de acțiune privind cooperarea internațională în direcția unei strategii integrate și echilibrate de combatere a problemei drogurilor la nivel mondial, adoptate în cadrul celei de a 52-a sesiuni a Comisiei ONU privind stupefiantele, din martie 2009.

(3) Părțile vor face schimb de cunoștințe de specialitate în domenii cum ar fi elaborarea legislației și a politicilor naționale, înființarea de instituții și de centre de informare naționale, formarea personalului, cercetarea în domeniul drogurilor și prevenirea deturnării precursorilor folosiți pentru producerea ilicită de narcotice și substanțe psihotropice.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Vamă
Investiții
Politica în domeniul concurenței
Servicii
Protecția proprietății intelectuale
Statul de drept și cooperarea juridică
Protecția datelor
Migrația
Combaterea criminalității organizate
Cooperarea în domeniul combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului
Cooperarea în domeniul combaterii drogurilor ilicite
Cooperarea în domeniul drepturilor omului
Cooperarea în domeniul serviciilor financiare
Dialogul în domeniul politicii economice
Cooperarea în domeniul fiscal
Cooperarea în materie de politică industrială și IMM uri
Societatea informațională
Cooperarea în domeniul audiovizual și în domeniul media
Cooperarea științifică și tehnologică
Energie
Transporturi
;
loading ...