Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS) | Acord

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cooperarea în domeniul comerțului și al investițiilor -
ARTICOLUL 10
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)

Părțile pot să poarte discuții și să facă schimb de informații cu privire la legislație și proceduri de certificare și de inspecție, în special în cadrul Acordului privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare prevăzute în anexa 1A la Acordul de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului, încheiat la Marrakesh la 15 aprilie 1994. Cooperarea poate să se refere la următoarele aspecte:

(a) rezolvarea problemelor sanitare și fitosanitare bilaterale ridicate de una dintre părți;

(b) schimbul de informații privind chestiuni sanitare și fitosanitare;

(c) promovarea utilizării standardelor internaționale, în cazul în care acestea există; și

(d) instituirea unui mecanism de dialog privind cele mai bune practici în materie de standarde și proceduri de testare și de certificare și evaluarea standardelor regionale sau naționale în vederea stabilirii echivalenței acestora.

Acesta este un fragment din Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Singapore, pe de altă parte, din 19.10.2018. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Principii generale
Obiectivele cooperării
Cooperarea în cadrul organizațiilor regionale și internaționale
Cooperarea regională și bilaterală
Cooperarea în materie de combatere a terorismului
Punerea în aplicare a obligațiilor internaționale în scopul pedepsirii infracțiunilor grave de interes internațional
Combaterea proliferării armelor de distrugere în masă
Arme de calibru mic și armament ușor (SALW)
Principii generale
Chestiuni sanitare și fitosanitare (SPS)
Bariere tehnice în calea comerțului (BTC)
Vamă
Investiții
Politica în domeniul concurenței
Servicii
Protecția proprietății intelectuale
Statul de drept și cooperarea juridică
Protecția datelor
Migrația
Combaterea criminalității organizate
;
loading ...