Prim-ministru

Decizia nr. 480/2019 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al doamnei Adela Petrinia Neagoe din funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Sănătății

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 decembrie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere cererea doamnei Adela Petrinia Neagoe, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/7.637 din 3 decembrie 2019,

în temeiul art. 29, art. 397 lit. b), art. 516 lit. b) și art. 533 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. -

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, raportul de serviciu al doamnei Adela Petrinia Neagoe, secretar general adjunct al Ministerului Sănătății, încetează prin acordul părților.

(2) Doamna Adela Petrinia Neagoe predă lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu în termen de 3 zile de la data prevăzută la alin. (1).

Art. 2. -

Prezenta decizie poate fi atacată în termenele și la instanța competentă prevăzute de art. 10 și 11 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Antonel Tănase

București, 3 decembrie 2019.

Nr. 480.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...