Cumpără forma actualizată
  •  

Articol unic. -

Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 și 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 38 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Dăbuleni", secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică și se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziția nr. 12;

b) după poziția nr. 62 se introduc două noi poziții, pozițiile nr. 63 și 64, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

2. La anexa nr. 80 "Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Robănești", secțiunea I "Bunuri imobile" se modifică după cum urmează:

- la poziția nr. 12, coloana 1 va avea următorul cuprins: "-", coloana 3 va avea următorul cuprins: "Teren intravilan, localitatea Robăneștii de Jos, strada Traian Vuia nr. 73, suprafață = 2.500 mp, număr cadastral 31823, N - Strada Poienii, E - proprietate particulară, S - DJ 641, V - Strada Dispensarului", coloana 4 va avea următorul cuprins: "1999", coloana 5 va avea următorul cuprins: "69.900,00" și coloana 6 va avea următorul cuprins: "Hotărârile Consiliului Local Robănești nr. 4/2017 și nr. 26/2018, carte funciară nr. 31823 Robănești".

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 830/2019 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al județului Dolj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Dolj. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...