Legestart nr. 11/2019

Acces la informații din domeniul medical și farmaceutic deținute de instituții publice
de Eugen Staicu

05 noiembrie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Continuăm să prezentăm hotărâri ale instanțelor de judecată, preluate din jurisprudența selectată de Indaco Lege5, în temeiul Legii nr. 544/2001. în acest material, practica instanțelor privește dreptul la informații din domeniul medical și farmaceutic deținute de instituții publice.

[...]

Instanța reține că, reclamanta este societate comercială, având ca obiect principal de activitate " alte activități referitoare la sănătatea umană ", precum și activități de comercializare de produse farmaceutice sau de prestare de servicii, având posibilitatea participării la licitațiile publice organizate de pârâtă, într-un mediu concurențial cu alte societăți comerciale, care au un profil asemănător de activitate cu cel al reclamantei.

Luând la cunoștință de prețurile programelor de " Control Extern al Calității 2018/2019 " prin această modalitate, reclamanta ar avea posibilitatea de a include în propunerea financiară din cadrul procedurii de achiziție publică, prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe, contrar dispoz. art. 137 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/2016.

Deși avea posibilitatea de a participa la licitațiile publice organizate de pârâtă, cu oferte proprii și în limitele criteriilor și condiționărilor stabilite de aceasta, reclamanta a ales calea obținerii unor informații de interes privat (și nu public), cu privire la prețurile produselor rezultate din licitațiile publice, pentru a-și asigura un avantaj esențial în fața altor competitori, ceea ce legea interzice, încălcarea principiului bunei credințe în practicile comerciale desfășurate de reclamantă putând fi dedus și din multitudinea de dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată, având un obiect similar, ceea ce denotă o practică răspândită a reclamantei, având ca finalitate protejarea interesului său personal în crearea unei practici neconcurențială.

Instanța apreciază astfel că, nu exista motive ca pârâta să comunice informațiile solicitate, întrucât aceste informații sunt exceptate de la comunicare.

în consecința, reclamanta este exceptată de la dreptul de a obține informații de interes public, potrivit art.12 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001, cât timp încearcă sa eludeze principiul concurentei loiale, dar și a altor principii care guvernează instituția licitațiilor publice, care sunt prevăzute în mod expres în art.2 din O.U.G. nr. 34/2006.

Din cuprinsul prevederilor art. 1 din Legea nr. 544/2001 rezultă că " accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public ", definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...