Solicitarea ajutorului și schimbul de informații | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 5 Solicitarea ajutorului și schimbul de informații

(1) În cazul iminenței sau producerii dezastrelor, părțile contractante, pe baza unei solicitări scrise, își acordă ajutor una alteia prin intermediul autorităților lor competente. În caz de urgență, acordarea de ajutor poate fi inițiată și pe bază de solicitare verbală, care însă, în cel mai scurt timp, dar nu mai mult de 24 (douăzeci și patru) de ore, trebuie confirmată și în scris.

(2) În cerere partea solicitantă specifică:

a) locul dezastrului, data și ora producerii acestuia, caracterul, amploarea și parametrii de stare la momentul solicitării;

b) măsurile deja întreprinse și cele planificate;

c) volumul și natura ajutorului solicitat și aspectele prioritare ale acordării de ajutor;

d) orice alte detalii necesare.

(3) În privința cererii/răspunsului de acordare a ajutorului, autoritățile competente pot conveni asupra folosirii unui formular tipizat.

(4) Partea solicitată decide fără întârziere asupra posibilității acordării ajutorului și informează partea solicitantă despre posibilitățile sale imediate, despre natura, volumul și condițiile de acordare a ajutorului oferit, dar nu mai mult de 6 ore.

(5) Informațiile menționate în alineatul (2) se actualizează continuu, dar nu mai rar de 24 (douăzeci și patru) de ore, în funcție de evoluția situației.

(6) Autoritățile competente ale părților contractante se vor informa reciproc, fără întârziere, din oficiu, asupra dezastrelor produse pe teritoriul statelor lor și care afectează cealaltă parte, prin transmiterea informațiilor necesare limitării efectelor acestora.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Scopul și obiectul acordului
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
;
loading ...