Scopul și obiectul acordului | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 1 Scopul și obiectul acordului

(1) Scopul prezentului acord este crearea cadrului juridic pentru cooperarea și acordarea de ajutor reciproc în cazul producerii dezastrelor, al limitării și înlăturării efectelor acestora, precum și stabilirea altor forme de colaborare ale părților contractante la aplicarea prezentului acord.

(2) În cadrul prezentului acord, părțile contractante își acordă, la cerere, ajutor reciproc în cazul iminenței sau producerii unor dezastre ale căror efecte nu pot fi limitate sau înlăturate în totalitate prin eforturile și mijloacele părții contractante afectate de dezastru.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Scopul și obiectul acordului
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
;
loading ...