Alte forme de cooperare | Acord

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ARTICOLUL 7 Alte forme de cooperare

(1) Colaborarea părților contractante în cadrul prezentului acord, pe lângă acordarea de ajutor în caz de dezastre, poate include și următoarele forme de cooperare:

a) prognozarea, prevenirea, evaluarea și înlăturarea efectelor dezastrelor, precum și schimburile de experiență științifică, tehnică, respectiv practică;

b) organizarea de conferințe, călătorii de studii, programe științifice și cursuri de specialitate, colaborarea instituțiilor de învățământ și executarea de aplicații comune prin cooperarea autorităților competente și a instituțiilor interesate ale statelor părților contractante;

c) schimbul de informații privind sursele de risc ce pot genera dezastre, respectiv despre efectele acestora, în special în acele cazuri în care acestea pot afecta și teritoriul statului celeilalte părți contractante. Informarea reciprocă include și transmiterea datelor măsurătorilor parametrilor de risc pe tipuri de risc. Autoritățile competente ale părților contractante, în decursul activității lor, vor evalua informațiile primite, le vor utiliza, informând despre aceasta comisia mixtă;

d) crearea și punerea în funcțiune a unui sistem coordonat de sesizare, avertizare și alarmare și elaborarea de proiecte comune legate de acesta;

e) cercetarea cauzelor dezastrelor și evaluarea fizică și valorică a efectelor acestora;

f) cooperarea reciprocă pentru reabilitarea zonelor și obiectivelor afectate.

(2) Părțile contractante vor aplica în mod corespunzător prevederile prezentului acord în privința altor forme de colaborare cuprinse în alineatul (1), cu condiția ca participanții la aplicațiile comune să aibă asupra lor documentele de călătorie valabile.

Acesta este un fragment din Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea și ajutorul reciproc în cazul producerii dezastrelor din 03.03.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Acord:
Scopul și obiectul acordului
Definirea noțiunilor
Autorități competente
Comisia mixtă
Solicitarea ajutorului și schimbul de informații
Formele de acordare a ajutorului
Alte forme de cooperare
Evacuarea temporară și reprimirea populației aflate în pericol sau afectate de dezastru
Tranzitul
Coordonarea și conducerea operațiunilor de acordare a ajutorului în cazul dezastrelor
Trecerea frontierei de stat și regulile de ședere pe teritoriul statului celeilalte părți contractante
Trecerea echipamentelor și a transporturilor de ajutoare peste frontieră
Folosirea mijloacelor de transport aerian
Cooperarea în cazul ajutorării aeronavelor aflate în dificultate
Despăgubiri
Cheltuieli
Colaborarea cu organizații internaționale și naționale
;
loading ...