Art 8 Abilitarea personalului de evaluare | Instrucțiuni 9/2013

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Abilitarea personalului de evaluare -
Art. 8. -

(1) Analizele de risc se efectuează de experți înscriși în RNERSF.

(2) Expertul în evaluare trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) este cetățean român sau deține cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;

b) deține competențe profesionale atestate pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică;

c) nu are antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

(3) Pentru înscrierea în RNERSF solicitantul trebuie să depună la I.G.P.R. - Direcția de ordine publică o cerere însoțită de dosarul cu documentele care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2).

(4) În urma analizei dosarului, solicitantul care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (3) este înscris în RNERSF în calitate de expert în evaluarea riscului la securitatea fizică.

Acesta este un fragment din Instrucțiunea nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Instrucțiuni 9/2013:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Analiza de risc la securitate fizică
Art 5 Analiza de risc la securitate fizică
Art 6 Analiza de risc la securitate fizică
Art 7 Analiza de risc la securitate fizică
Art 8 Abilitarea personalului de evaluare
Art 9 Abilitarea personalului de evaluare
Art 10 Abilitarea personalului de evaluare
Art 11 Abilitarea personalului de evaluare
Art 12 Abilitarea personalului de evaluare
Art 13 Abilitarea personalului de evaluare
Art 14 Grila de evaluare
Art 15 Grila de evaluare
Art 16 Grila de evaluare
Art 17 Grila de evaluare
Art 18 Grila de evaluare
;
loading ...