Revista de Drept social nr. 4/2012

Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Neîndeplinirea cerințelor prevazute de art. 65 Codul muncii. Admitere recurs
de Curtea de Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale

08 mai 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• concediere

• concediere - pentru motive care nu țin de persoana salariatului

Instanța

Curtea de Apel București, secția a VII-a civilă și pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, decizia nr. 7417 din 16 noiembrie 2011

Jurisprudență

Prin sentința civilă nr. 1535/16.02.2011 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VIII-a Conflicte de Muncă și Asigurări Sociale, a respins ca neîntemeiată acțiunea formulată de contestatorul M.N. în contradictoriu cu intimata SC A.G. T. SA și a luat act ca pârâta nu solicită cheltuieli de judecată.

În considerente a reținut că reclamantul a fost salariatul pârâtei îndeplinind funcția de inginer order manager în baza unui contract individual de muncă, pe durată nedeterminată.

Prin dispoziția din 20.01.2010 intimata a dispus concedierea reclamantului în baza dispozițiilor art. 65 al.1 Codul muncii începând cu data de 17.02.2010, după expirarea termenului de preaviz de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei, ca urmare a dificultăților economice înregistrate de principalii clienți locali ai intimatei, scăderea semnificativă a pieței energetice în România datorită crizei economice, reducerea pe piața energetică a numărului de proiecte noi, anularea unor proiecte potențiale, suspendarea proiectelor în derulare și blocarea finanțării celor aflate în curs de execuție, împrejurări care au generat scăderea volumului de activitate a serviciului Marketing și lipsa de justificare a menținerii schemei de posturi.

Reținând că în cauză este vorba de o concediere individuală, instanța a constatat că decizia de concediere emisă de intimată, concretizând o măsură de desfacere a contractului individual de muncă luată de angajator pentru motive ce nu țin de persoana salariatului, trebuie să fie deopotrivă legală și temeinică, iar analizarea cerințelor de legalitate prevalează celor referitoare la temeinicia deciziei.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...