Revista de drept bancar si financiar (Rosetti) nr. 2/2019

Reglementarea și reglementatorul în activitatea bancară/Regulation and regulator in banking
de Ianfred Silberstein

30 iunie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Dr. Ianfred Silberstein

Rezumat

Studiu tratează aspectele legate de reglementarea activității bancare și rolul reglementatorului în materie care este, conform legii, Banca Națională a României, autoritatea în domeniu cu atribuții clar definite în ceea ce privește reglementarea, autorizarea, supravegherea prudențială și rezoluția instituțiilor de credit din Romania.

Se relevă caracterul primoridial al activității de reglementare, prin care se creează premizele și temeiurile legale în privința autorizarii si apoi, a supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit reglementate prin intermediul normelor cu caracter imperativ din cuprinsul unui act normativ elaborat de Banca Națională a României care creează orientarea clară cu privire la modul în care autoritatea de supraveghere înțelege să urmarească activitatea institutților de credit.

Primordialitatea acestei activități își află justificarea în raportul general dintre activitatea de reglementare și cea de aplicare a reglementărilor, căci celelalte componente se desfășoară în raport de modul cum reglementările în vigoare impun realizarea lor în practică.

Legea nr. 312/2004, prin art. 48, constituie temeiul juridic în virtutea căruia Banca Națională a României este împuternicită să emită reglementări care să impună respectarea acestora, constituind garantul unei adecvate supravegheri prudențiale pentru instituțiile de credit.

Se scoate în evidență modul în care se structurează o reglementare, ca și modul de formulare a prevederilor pe care le cuprinde astfel încât să asigure eficiența reglementării care să se finalizeze în realizarea scopului urmarit de autoritatea competentă în asigurarea viabilității instituțiilor de credit în cadrul economiei naționale.

Cele patru feluri de reglementari: regulamente, ordine, norme și circulare care au caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice și private, precum și pentru persoanele fizice asigura stabilirea unor prevederi cu caracter general pentru toate instituțiile de credit în baza cărora acestea își pot desfășura în mod permanent activitatea atât de utilă pentru interesele societății românești.

Cuvinte cheie: reglementare in domeniul bancar; reglementator in activitatea bancar, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006; Banca Nationala a Romaniei; primordialitatea componentei reglementare; scopul reglementarii; modul de structurare a unei reglementari; relatia reglementare-autorizare-supraveghere prudentiala; reglementarile Bancii Nationala a Roamaniei; necesitatea respectarii reglementarilor de catre institutiile de credit.

Abstract

The paper deals with the bank activity regulation and the role of the regulator in the field which is, according to the law, the National Bank of Romania, the activity in the field with clearly defined tasks of the regulation, authorization, prudential supervision and credit institutions resolution in Romania.

It is emphasized the essential character of the regulation activity by which there are created the premises and legal reasons of authorization and then, prudential supervision of credit institutions regulated by imperative norms tackled in a normative act drawn up by the National Bank of Romania which creates the well-defined direction of the way in which the supervision activity agrees to follow the credit institution activity.

The essentiality of this activity finds its justification in the general relation between the regulation activity and the activity of regulation application as the other elements are developed according to the way the regulation in force requires their practical achievement.

Law no 312/2004 in art. 48 means the legal reason according to which the National Bank of Romania is authorized to issue regulations for the enforcement of their observance, being the guarantor of an adequate prudential supervision for credit institutions.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...