Art 10 | Ordonanță de urgență 28/1999

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 10. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Constituie contravenții următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracțiuni: Jurisprudență

a) comercializarea de către agenții economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără avizul Comisiei de avizare a distribuitorilor și a aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea condițiilor stipulate în aviz, altele decât cele definite ca fiind contravenții în prezentul articol; Modificări (1)

b) neîndeplinirea obligației agenților economici de a se dota și de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu excepția prevăzută la art. 1 alin. (4), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum și nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacțiile efectuate de la ultima închidere zilnică până în momentul ștergerii memoriei operative; Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (25), Jurisprudență, Reviste (1)

c) emiterea bonului fiscal fără ca acesta să conțină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1); Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3)

d) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență

e) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a afișa anunțurile de atenționare prevăzute la art. 9 alin. (2); Jurisprudență, Reviste (2)

f) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligației de a preda raportul memoriei fiscale, conform dispozițiilor art. 4 alin. (10); Respingeri de neconstituționalitate (1)

g) nerespectarea de către utilizatori a obligației de a anunța unitatea de service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;

h) încălcarea de către agenții economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (6), precum și încălcarea de către furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (8); Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2)

i) încălcarea de către distribuitorii autorizați și de către unitățile acreditate de aceștia a dispozițiilor art. 4 alin. (7); Jurisprudență

j) nerespectarea obligațiilor ce revin distribuitorilor autorizați, prin unitățile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou și de a înlocui memoria fiscală defectă ori a cărei capacitate de stocare a fost epuizată, în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);

k) nerespectarea de către distribuitorii autorizați care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și de cei cărora li s-a retras avizul de distribuție și utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligațiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanțe de urgență, pentru aparatele livrate; Doctrină (1)

l) nerespectarea obligației de a păstra și arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnică și registrul special, prevăzut la art. 1 alin. (4); Modificări (2)

m) nerespectarea obligației de a păstra, de a completa și de a actualiza cartea de intervenții prevăzută la art. 5 alin. (3), precum și nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (4);

n) nerespectarea obligației de a preda spre păstrare și arhivare memoria fiscală, conform prevederilor art. 4 alin. (5);

o) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum și nerespectarea prevederilor normelor prevăzute la art. 15. Modificări (4)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 28/1999:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art XII "
Reviste:
Când pot operatorii economici să nu utilizeze aparatele de marcat electronice?
Ministerul de Finanțe trece la amenzi pentru lipsa caselor de marcat electronice. Legea prevenirii prevedea avertismente
Finanțele revin cu obligativitatea dotării cu aparate de marcat electronice fiscale. Amenzi de 10.000 de lei
Evaziunea fiscală
OFICIAL: Până când scapă de amenzi operatorii economici fără case de marcat electronice?
Prietenii Fiscalității nr. 36/2019
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
loading ...