Guvernul României

Hotărârea nr. 296/1999 cu privire la stabilirea salariului de bază minim brut pe țară

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 aprilie 1999 până la 11 februarie 2000, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 101/2000.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 5 din Legea salarizării nr. 14/1991,

Guvernul Romaniei h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Începând cu data de 1 mai 1999 salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 450.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 172 de ore în medie pe lună în anul 1999, reprezentând 2.616,30 lei/oră.

Art. 2. -

Pentru personalul din sectorul bugetar și din regiile autonome cu specific deosebit, la care compensația acordată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 860/1996 și compensația suplimentară acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 26/1997 nu au fost incluse în salariul de bază, nivelul salariului de bază prevăzut în contractul individual de muncă, la care se adaugă aceste compensații, nu poate fi inferior nivelului salariului de bază minim brut pe țară prevăzut la art. 1.

Art. 3. -

În unitățile în care grilele de salarizare din contractele colective de muncă sunt stabilite în funcție de nivelul salariului de bază minim brut pe țară, nivelul salariului minim stabilit potrivit art. 1 nu modifică nivelul salariilor stabilite pe baza grilelor de salarizare.

Art. 4. -

(1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut la art. 1 constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii prevăzute la alin. (1) se fac de către personalul Ministerului Muncii și Protecției Sociale și al direcțiilor generale de muncă și protecție socială județene și a municipiului București, împuternicit prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale.

(3) Prevederile prezentului articol se completează cu dispozițiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:
p. Ministrul muncii și protecției sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Decebal Traian Remeș

București, 15 aprilie 1999.

Nr. 296.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...