Parlamentul României

Legea nr. 74/1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996

Modificări (...), Referințe (1), Reviste (2), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 mai 1999

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Jurisprudență, Reviste (2)

Se ratifică Carta socială europeană revizuită, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996.

Ratificarea Cartei sociale europene revizuite se face cu declarațiile prevăzute la art. 2 și 3 din prezenta lege.

Art. 2. - Jurisprudență

În conformitate cu prevederile art. A paragraful 1 din partea a III-a a Cartei sociale europene revizuite, România acceptă partea I din prezenta cartă ca o declarație care determină obiectivele a căror realizare o va urmări prin toate mijloacele utile și se consideră legată prin prevederile art. 1, art. 4-9, art. 11, 12, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28 și 29, precum și, suplimentar, de prevederile art. 2 paragrafele 1, 2, 4-7, art. 3 paragrafele 1-3, art. 13 paragrafele 1-3, art. 15 paragrafele 1 și 2, art. 18 paragrafele 3 și 4, art. 19 paragrafele 7 și 8 și art. 27 paragraful 2.

Art. 3. - Jurisprudență

România declară că acceptă ca aplicarea angajamentelor juridice conținute în Carta socială europeană revizuită să fie supusă mecanismului de control prevăzut în partea a IV-a a Cartei sociale europene, adoptată la Torino la 18 octombrie 1961.

Art. 4. - Jurisprudență

Instituțiile prevăzute în anexa la prezenta lege vor elabora și vor supune spre aprobare autorităților publice competente, în termen de un an de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, măsurile necesare în vederea transpunerii efective în practică a dispozițiilor Cartei sociale europene revizuite.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
PAULA IVĂNESCU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 19 aprilie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

București, 3 mai 1999.

Nr. 74.

CARTA
SOCIALĂ EUROPEANĂ REVIZUITĂ

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Contract colectiv de muncă: prelungire, valabilitate și forța juridică a normelor convenționale
Valorificarea plăților compensatorii în stabilirea indemnizației de șomaj. Aprecieri și argumente
;
loading ...