Revista de Drept social nr. 1/2018

Abatere disciplinară. Consum de alcool în incinta societății în afara programului de lucru, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Constanța, secția I civilă

28 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• abatere disciplinară

Instanța Curtea de Apel Constanța, secția I civilă, decizia nr. 366 din 14 noiembrie 2017

Jurisprudență

Abaterea constând în consumul de alcool în incita societății sau la punctele de lucru nu este condiționată de săvârșirea acesteia în timpul programului de lucru, susținerile reclamantului cu privire la aflarea în afara orelor de program neavând nicio relevanță sub aspectul existenței faptei.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanța sub nr. .../118/2017, reclamantul [...] a chemat în judecată pârâta [...] SRL, solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să dispună anularea deciziei de concediere nr. [...]/07.04.2017, reintegrarea în postul anterior deținut și plata tuturor drepturilor salariale de care ar fi beneficiat de la data emiterii deciziei de concediere și până la reintegrare, precum și la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost angajat la societatea pârâtă în funcția de macaragiu portuar, cu program de muncă în ture de 15 zile/lună cu 15 zile liber, astfel că în perioada 15.02. - 28.02.2017 era de serviciu.

Prin decizia contestată a fost sancționat disciplinar cu desfacerea contractului individual de muncă, reținându-se că a consumat alcool la locul de muncă, astfel că, în urma controlului efectuat în data de 24.02.2017, acesta a prezentat o alcoolemie în procent de 0,04mg/l în aerul expirat, potrivit testului realizat cu echipamentul portabil de detecție alcool tip Alcotest 7410 ARWM - 0384.

Apreciază reclamantul că decizia nr. [...]/07.04.2017 este nelegală și lovită de nulitate pentru că s-a emis cu încălcarea prevederilor art. 251 alin. 1 Codul Muncii, întrucât nu s-a efectuat o cercetare disciplinară prealabilă, în care să se cerceteze probele prin care era acuzat de săvârșirea faptei - consum de alcool, fiind lipsit de dreptul la apărare față de acte și persoane indicate pentru prima dată direct în decizia de concediere.

A mai învederat reclamantul faptul că nu se afla în timpul serviciului, nava pe care lucra fiind acostată la cheu și neaflându-se în operațiuni de încărcare/descărcare.

S-a mai precizat de către reclamant că nu a consumat alcool, chiar dacă salariatul [...] a dat o masă cu ocazia zilei lui de naștere. Aparatul cu care s-a măsurat alcoolemia a indicat o valoare de 0,04 mg/l în aerul expirat, ceea ce se încadrează în marja de eroare. Cu aparatul au mai fost făcute un număr de aproximativ 20 de verificări consecutive în intervalul controlului.

În susținerea cererii s-au invocat prevederile Ordinului nr. 120/2005, care stabilește că aparatele cu care se măsoară concentrația de alcool și marja de eroare în măsurare cu aceste aparate, precum și documentele care însoțesc aparatul - buletine de verificare metrologică, certificate de etalonare sau certificate de calibrare, manualul aparatului.

În drept, au fost invocate prevederile art. 247 - 252, art. 266 - 275 Codul Muncii, Ordinul nr. 120/2005.

Pârâta [...] SRL a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii învederând că, în data de 24.02.2017, s-a procedat la efectuarea unui control cu aparatul alcooltest asupra salariaților ce desfășoară activitate pe macaralele plutitoare ale societății. În urma controlului au fost depistați 10 salariați, printre care și reclamantul, conform bonului alcooltest, aspect care demonstrează consumul de alcool de către salariații testați la locul de muncă.

S-a demarat procedura cercetării disciplinare, salariații au fost convocați, reclamantul primind sub semnătură convocarea, acesta prezentându-se asistat de avocat.

În urma cercetării s-a întocmit procesul - verbal nr. .../27.03.2017, propunându-se desfacerea disciplinară a contractelor individuale de muncă ale salariaților depistați pozitiv.

S-a arătat că reclamantul face parte din personalul navigant al macaralei plutitoare asigurând siguranța și exploatarea acesteia, capacitatea de muncă a acestuia fiind importantă.

Pârâta a apreciat că procedura cercetării disciplinare a fost respectată, punându-i la dispoziție reclamantului referatul .../06.03.2017 și documentele anexate acestuia.

Cu privire la programul de lucru, s-a arătat că reclamantul este prezent la bordul macaralei plutitoare pe o perioadă de 14 zile continuu, urmată de 14 zile libere.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...