Art 22 Dispoziții finale | Hotărâre 1256/2011

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 22. -
Jurisprudență

(1) Constituie contravenții și se sancționează, după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor alin. (3) al art. 11, ale art. 12, 14, ale alin. (1) al art. 15 și art. 19, cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei;

b) desfășurarea fără autorizație a activităților specifice agentului de muncă temporară, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei.

(2) Constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003, republicată, punerea la dispoziția utilizatorului, de către agentul de muncă temporară, a unui număr de până la 5 persoane fără contract de muncă temporară.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă.

(4) Dispozițiile referitoare la contravenții, prevăzute la alin. (1) și (2), se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1256/2011:
Art 12 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 13 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 14 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 15 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 16 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 17 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 18 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 19 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 20 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 21 Funcționarea agenților de muncă temporară
Art 22 Dispoziții finale
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
;
loading ...