Art 61 Transparența | Ordonanță de urgență 111/2011

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Drepturile utilizatorilor finali - Transparența -
Art. 61.
-

(1) ANCOM poate impune furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, după parcurgerea procedurii de consultare prevăzute la art. 135, obligația de a publica informații comparabile, adecvate și actualizate privind calitatea serviciilor oferite, precum și măsurile adoptate pentru a asigura accesul în condiții echivalente al utilizatorilor finali cu dizabilități. La cererea ANCOM, aceste informații îi vor fi furnizate înainte de a fi publicate.

(2) ANCOM poate stabili conținutul, forma și modalitatea în care informațiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate, pentru a se asigura că utilizatorii finali, inclusiv cei cu dizabilități, beneficiază de informații complete, corecte, comparabile și ușor accesibile.

(3) ANCOM poate stabili parametrii de calitate ce urmează să fie măsurați și orice alte elemente necesare pentru evaluarea calității serviciilor oferite, inclusiv eventuale mecanisme de certificare a calității, ținând cont, dacă este cazul, de indicatorii de calitate, definițiile și metodele de măsurare prevăzute în anexa nr. 1.

(4) Pentru a preveni degradarea serviciului și obstrucționarea sau încetinirea traficului prin rețele, ANCOM poate impune furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului un set minim de cerințe privind calitatea serviciului.

(5) Înainte de adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (4), ANCOM va transmite Comisiei Europene și Organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, denumit în continuare OAREC, un rezumat al motivelor acțiunii, măsurile propuse și obiectivele urmărite.

(6) ANCOM poate adopta măsura prevăzută la alin. (4), cu luarea în considerare a observațiilor și recomandărilor Comisiei Europene.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 111/2011:
Art 51 PARAGRAFUL 1 Cadrul general
Art 52 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 53 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 54 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 55 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 56 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 57 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 58 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 59 PARAGRAFUL 2 Încheierea contractelor la distanță
Art 60 Transparența
Art 61 Transparența
Art 62 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 63 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 64 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 65 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 66 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 67 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 68 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 69 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 70 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
Art 71 Disponibilitatea serviciilor și echipamentelor
;
loading ...