Acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Sediul materiei:

- Art. 424 - art. 426 din C. civ.

- Art. 408 alin. (3) din C. civ.

- Art. 148-151 C. proc. civ.

- Art. 192 C. proc. civ.

- Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanța1 . . . . . . . . . .

Domnule Președinte,

Subsemnatul2 (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ., având codul numeric personal . . . . . . . . . ., cu domiciliul procesual ales3 pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . . . ., personal/reprezentat prin mandatar convențional/judiciar/reprezentant legal (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .), cu sediul profesional în . . . . . . . . . ., având următoarele date de contact4 . . . . . . . . . ./ asistat de ocrotitor legal (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . .),

în contradictoriu cu pârâtul5 (nume . . . . . . . . . ., prenume . . . . . . . . . . . . .), cu domiciliul în . . . . . . . . . ., având codul numeric personal6 . . . . . . . . . ., formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităminstanței ca prin hotărârea ce o va pronunța să se constate că pârâtul este tatăl minorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,7 născut la data de . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., urmând a se dispune să se insereze această mențiune în actele de stare civilă, precum și: ( după caz)8

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...