Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației Modificări (2), Jurisprudență

Art. 33. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12. Modificări (1), Jurisprudență

(2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de procesul-verbal al adunării generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al ședinței consiliului director, în formă autentificată, în situația prevăzută la art. 21 alin. (3). Puneri în aplicare (1), Jurisprudență

(3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal și înscrierea modificării se întreprind de consiliul director. Pentru efectuarea formalităților la notarul public nu este necesară prezența altor persoane decât aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnați de adunarea generală ori de consiliul director, după caz.

(4) Mențiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află vechiul sediu, cât și în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află noul sediu. În acest scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată, din oficiu, judecătoriei în circumscripția căreia asociația urmează să-și aibă noul sediu.

Art. 34. - Modificări (1)

Dispozițiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actului constitutiv și/sau a statutului fundației.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Dispoziții generale
Înființarea asociațiilor și a fundațiilor
Organizarea și funcționarea asociațiilor și a fundațiilor
Modificarea actului constitutiv și a statutului asociației sau fundației
Federația
Asociațiile și fundațiile recunoscute ca fiind de utilitate publică
Veniturile
Relațiile cu autoritățile publice
Dizolvarea și lichidarea
Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial
Dispoziții speciale
Dispoziții tranzitorii și finale
Doctrină:
Cartea de contracte administrative. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 1
;
loading ...