Art 5 Constituirea și înscrierea asociației | Ordonanță 26/2000

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Înființarea asociațiilor și a fundațiilor - Constituirea și înscrierea asociației -
Art. 5.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Asociația dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul. Modificări (1), Derogări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

(2) În temeiul dreptului constituțional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.

Acesta este un fragment din Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activități în interes general, al unor colectivități sau, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial. 
    În vederea dobândirii personalității juridice, ordonanța prevede că membrii asociați trebuie să încheie actul constitutiv și statutul asociației, în formă autentică sau atestată de avocat. [ Mai mult... ] 

Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
    92 Asociațiile și fundațiile sunt supuse înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor care se ține la grefa judecătoriei în acărei circumscripție teritorială acestea urmează să-și stabilească sediul [art. 5 alin. (1) și art. 17 alin. (1) O.G. nr. 26/2000]. A se vedea pentru amănunte, C.N.Popa, Observații în legătură cu aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, Dreptul nr. 10/2001, p. 59-73. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Ordonanță 26/2000:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Constituirea și înscrierea asociației
Art 5 Constituirea și înscrierea asociației
Art 6 Constituirea și înscrierea asociației
Art 7 Constituirea și înscrierea asociației
Art 8 Constituirea și înscrierea asociației
Art 9 Constituirea și înscrierea asociației
Art 10 Constituirea și înscrierea asociației
Art 11 Constituirea și înscrierea asociației
Art 12 Constituirea și înscrierea asociației
Art 13 Constituirea și înscrierea asociației
Art 14 Constituirea și înscrierea asociației
Art 15 Constituirea și înscrierea fundației
Reviste:
Statutul persoanei juridice - Sinteză de drept internațional privat
Revista Curierul Judiciar nr. 10/2018
Doctrină:
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Tratat de drept procesual civil, Vol 1, ediția 5
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
loading ...