Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic nr. 2/2017

4. Regimul juridic al creanțelor izvorâte din contracte de finanțare fonduri europene în cadrul procedurii insolvenței
de Lotus Gherghină

30 aprilie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

The legal regime of debt-claims generated by the financing contracts of European Funds in the insolvency proceedings

Abstract

A debt-claim generated by a financing contract which granted financial non-reimbursement assistance represents a debt-claim prior to the opening of the proceeding, a budget one, whose amount is determined by the control report on irregularities of the financing and which is inserted in the preliminary table of debt-claims against the debtor’s property, noting that in case of a contestation or suspension of the report in fiscal administrative contentious, it will be inserted in the table as "debt-claim in dispute".

Keywords: debt-claims generated by the financing contracts of European Funds; insolvency; debt-claims prior to the opening of the proceeding

Rezumat

O creanță izvorâtă dintr-un contract de finanțare prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă reprezintă o creanță anterioară deschiderii procedurii, una bugetară, al cărei cuantum se determină prin procesul-verbal de control privind neregulile finanțării i care se înscrie în tabelul preliminar de creanțe împotriva averii debitorului, cu mențiunea că, în situația contestării și suspendării procesului-verbal în contencios administrativ fiscal, se trece în tabel "creanță în litigiu".

Cuvinte-cheie: creanțe izvorâte din contracte de finanțare fonduri europene; insolvență; creanțe anterioare deschiderii procedurii

1. Considerații generale

Noțiunea de creanță se regăsește, ca și în textul vechii reglementări, Legea nr. 85/2006, în tot cuprinsul noii legi a insolvenței, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

Din textul Legii nr. 85/2014 rezultă că legiuitorul a prevăzut existența mai multor categorii de creanțe, parte definite expres în Capitolul II Secțiunea a 2-a a legii cum ar fi creanțe bugetare(1), creanțe care beneficiază de o cauză de preferință(2), creanțe defavorizate prin planul de reorganizare(3), creanțe salariale(4), parte reieșite direct sau indirect din analiza prevederilor legale cum sunt creanțele chirografare(5), creanțele creditorilor indispensabili(6), creanțele curente(7), creanțele consolidate în valută(8), creanțele înscrise provizoriu(9), creanțele cu termen și creanțele sub condiție(10).

Prin aplicarea regulilor din teoria obligațiilor, plecând de la criterii de clasificare precum momentul nașterii creanțelor în raport de data deschiderii procedurii, natura creanțelor, existența unei cauze de preferință, afectarea de o modalitate - termen, condiție -, existența titlului din care rezultă, favorizarea prin planul de reorganizare, certitudinea, lichiditatea, exigibilitatea, caracterul modificabil în cursul procedurii, contestarea în cursul procedurii, gradul de satisfacere în cursul procedurii etc., creanțele se pot clasifica în mai multe categorii(11).

Astfel, se pot identifica: creanțe născute anterior deschiderii procedurii/creanțe născute ulterior datei deschiderii, creanțe civile/bugetare/fiscale/salariale, creanțe chirografare/ creanțe care beneficiază de o cauză de preferință (gaj, ipotecă, privilegiu, drept de retenție), creanțe pure și simple/creanțe afectate de termen sau condiție, creanțe stabilite printr-un titlu/creanțe care nu sunt stabilite prin titlu, creanțe favorizate prin planul de reorganizare/creanțe defavorizate prin plan, creanțe certe/creanțe care nu sunt certe, creanțe lichide/creanțe nelichide, creanțe exigibile/creanțe neexigibile, creanțe înscrise provizoriu în tabelul creanțelor împotriva averii debitorului/creanțe definitive, creanțe contestate/creanțe necontestate, respectiv creanțe satisfăcute/creanțe nesatisfăcute(12).

2. Creanță anterioară deschiderii procedurii insolvenței

La prima vedere, categoria de creanțe, clasificată în funcție de momentul nașterii creanțelor în raport de data deschiderii procedurii, pare să nu suscite discuții, tocmai prin prisma criteriului clar de clasificare, raportat la data la care a fost deschisă procedura, anume data pronunțării de către judecătorul sindic a hotărârii de deschidere a procedurii insolvenței împotriva debitorului.

Chiar în condițiile în care data deschiderii procedurii insolvenței este clar stabilită, identificarea momentului la care se naște creanța suscită uneori mari controverse.

O problemă controversată este aceea a stabilirii momentului în care se nasc creanțele autorităților de management(13) apărute ca urmare a derulării proiectelor cu fonduri europene(14) și intrării beneficiarilor în procedura insolvenței.

Dacă în doctrina de specialitate tema nu a fost abordată, în practica judiciară s-au conturat două opinii, o parte a practicienilor în domeniu exprimându-se în sensul că momentul la care se naște creanța izvorâtă dintr-un contract de finanțare prin care se acordă asistență financiară nerambursabilă din fonduri europene este situat înainte de deschiderea procedurii insolvenței(15), iar cealaltă parte fiind de părerea că momentul în discuție se situează după deschiderea procedurii(16).

Înainte de a expune argumentele în favoarea opiniei pe care o împărtășim considerăm că se impune o scurtă prezentare a datelor problemei.

În concret, un profesionist beneficiază de finanțare nerambursabilă pentru implementarea unui proiect vizând programele strategice pentru politica de coeziune, conform obiectivelor strategice adoptate de Comisia Europeană (România, ca stat membru, a negociat cu Comisia un document strategic național, ce fundamentează și stabilește obiectivele tematice de dezvoltare și alocare indicativă a fondurilor europene).

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...