Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic nr. 1/2017

6. Considerații cu privire la cadrul general actual al ilicitului contravențional
de Evelina Oprina, Cosmin Șovar

30 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Considerations regarding the current legal frame of contraventional illicit

Abstract

The contraventional liability had a unique evolution, being one of the most debated and used legal figures. Although it is not a separate branch, the contraventional law remains an ally in the evolution of the society, given the grate importance of the values it stands for. These values imprint to the contraventional law the statute of a complicatedly simple legal figure.

Given the importance of the contraventional law, this study shall, on the one hand, analyse the evolution of the main laws and regulation that outlined the legal regime of the contraventional illicit and, on the other hand, take a critique approach of the most important and controversial aspects of the current legal frame of this illicit.

The second part of the study is dedicated to the legal regime rendered by Government Ordinance no. 2/2001, and displays a critique approach of the following aspects: the benefit of the doubt, as regulated by the contraventional law, the abolition of the law and the application of the favorable law principle, the statute of limitation and procedural aspects regarding the procedure of establishing and sanctioning the contraventions.

Keywords: contraventional liability; contraventions; sanctioning

Rezumat

Răspunderea contravențională, ca specie a răspunderii juridice, a avut o evoluție sinuoasă, reprezentând unul dintre cele mai dezbătute și uzitate concepte juridice. Deși nu și-a câștigat statutul de ramură distinctă de drept, totuși, dreptul contravențional rămâne un aliat în evoluția societății, datorită importanței deosebite a valorilor sociale ocrotite, valori ce îi conferă în mod incontestabil statutul de instituție juridică complicat de simplă.

Având în vedere importanța materiei dreptului contravențional, prezentul studiu propune, pe de o parte, o scurtă incursiune în evoluția în timp a principalelor acte normative care au ghidat regimul ilicitului contravențional, iar, pe de altă parte, o abordare critică a celor mai importante și controversate aspecte ale cadrului general actual al răspunderii contravenționale.

În concret, prezenta lucrare antamează într-o primă parte evoluția legislativă a ilicitului contravențional și, totodată, cadrul instituit de Legea nr. 32/1968, prima lege-cadru consacrată pentru a reglementa această materie.

A doua parte este dedicată regimului juridic instituit de O.G. nr. 2/2001, prezentând o viziune critică asupra următoarelor aspecte, fără însă a ne limita doar la acestea: prezumția de nevinovăție din perspectiva dreptului contravențional; dezincriminarea și aplicarea principiului legii contravenționale mai favorabile; prescripția ilicitului contravențional și procedura constatării și sancționării faptei contravenționale.

Cuvinte-cheie: răspundere contravențională; contravenție; sancționare

Prolegomene

Evoluția oricărei societăți depinde indisolubil de organizarea unui sistem normativ clădit pe o temelie formată din reguli adaptate cât mai bine realităților sociale din zilele noastre, având o bază structurată pe norme juridice lipsite de echivoc, ajungând în final într-o formă "șlefuită" a legilor clare, accesibile și previzibile care să asigure respectarea principiului securității juridice. În acest sens, în virtutea principiului amintit, indivizii trebuie ocrotiți de un eventual pericol care este generat chiar din partea dreptului și, totodată, de insecuritatea pe care a creat-o dreptul sau pe care acesta riscă să o creeze(1).

Totodată, nu trebuie ignorat faptul că normele de conduită dintr-o societate sunt de natură distinctă, astfel că răspunderea socială este raportată la mai multe perspective, și anume: politică, religioasă, morală ș.a.m.d.

Totuși, încă din cele mai vechi timpuri, având în vedere importanța, specificul și funcțiile sale, răspunderea juridică s-a impus ca fiind în centrul răspunderii sociale, statut ce îi oferă posibilitatea de a da expresie dreptului în forma sa cea mai concentrată, în care se reflectă stadiul de evoluție a întregii vieți sociale în dinamica sa(2). Din această perspectivă, răspunderea juridică este un concept general care operează din punct de vedere legislativ în diferite ramuri de drept, precum dreptul civil, dreptul penal, dreptul administrativ(3).

În acest context, importanța materiei răspunderii contravenționale este generată, pe de o parte, de o tradiție considerabilă(4), iar, pe de altă parte, de tranziția naturii juridice a acestei materii de-a lungul timpului, de la instituție juridică specifică dreptului penal la instituție juridică ce intră în sfera dreptului administrativ.

I. Evoluția legislativă a ilicitului contravențional

Geneza ilicitului contravențional este de natură penală, acest concept juridic fiind regăsit în cadrul clasicei diviziuni trihotomice: crime, delicte și contravenții. Potrivit literaturii juridice(5), această trihotomie a fost cunoscută în dreptul penal francez, fiind o sursă de inspirație pentru majoritatea sistemelor de drept penal europene și cele din afara Europei.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...