Revista Romana de Jurisprudenta nr. 1/2017

5. Ce lege aplicăm efectelor promisiunii de căsătorie și consecințelor încălcării lor conform dispozițiilor art. 2585 alin. (2) C. civ.?
de Nadia-Cerasela Aniței

30 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

What law we apply to the effects of the promise of marriage and to the consequences of their breach according to the provisions of art. 2585 paragraph (2) of the Civil Code?

Abstract

The Romanian Civil Code, in art. 2585 paragraph (2), orders: "The effects of the promise of marriage, as well as the consequences of its breach shall be governed by one of the following laws, in order:

a) the law of the common habitual place of residence of both spouses upon promise of marriage;

b) the national common law of the future spouses, when their habitual place of residence is not located in the same country;

c) the Romanian law, in the absence of the national common law".

Considering that the promise of marriage may be concluded both abroad between two Romanian citizens, either on the Romanian territory by a Romanian citizen and a foreign citizen, or on the Romanian territory between two foreign citizens, or on the Romanian territory between stateless citizens, we proposed to examine, in general, the effects of the promise of marriage, but also the consequences of its breach from the perspective of the Romanian private international law and, specifically, we shall examine the Romanian law as a law applicable to the effects of the promise of marriage and, as well as the consequences of its breach.

Keywords: primary qualification; concept of engagement; substantive conditions required for the conclusion of the promise of marriage; law applicable to the substantive conditions required for the conclusion of the promise of marriage

Rezumat

Codul civil român, în art. 2585 alin. (2), dispune: "Efectele promisiunii de căsătorie, precum și consecințele încălcării ei sunt guvernate de una dintre următoarele legi, în ordine:

a) legea reședinței obișnuite comune a viitorilor soți la data promisiunii de căsătorie;

b) legea națională comună a viitorilor soți, când aceștia nu au reședința obișnuită în același stat;

c) legea română, în lipsa legii naționale comune".

Având în vedere că promisiunea de căsătorie se poate încheia fie în străinătate de către doi cetățeni români, fie pe teritoriul României de către un cetățean român și altul străin, fie pe teritoriul României de către doi cetățeni străini, fie pe teritoriul României de către cetățeni apatrizi, ne-am propus sa studiem în general efectele promisiunii de căsătorie, dar și consecințele încălcării ei din perspectiva dreptului internațional privat român și, în particular, vom studia legea română ca lege aplicabilă efectelor promisiunii de căsătorie, precum și consecințele încălcării ei.

Cuvinte-cheie: calificarea primară; noțiunea de logodnă; condițiile de fond cerute pentru încheierea promisiunii de căsătorie; legea aplicabilă condițiilor fond cerute pentru încheierea promisiunii de căsătorie

1. Legea aplicabilă efectelor promisiunii de căsătorie, precum și consecințele încălcării lor

Din dispozițiile art. 2585 alin. (2) C. civ. deducem că:

a. Efectele promisiunii de căsătorie, precum și consecințele încălcării ei sunt guvernate de legea reședinței obișnuite comune a viitorilor soți la data promisiunii de căsătorie;

În lipsa ei:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...