Revista Romana de Jurisprudenta (Universul Juridic nr. 1/2017

12. Competența de soluționare a contestațiilor formulate împotriva hotărârilor constituite în baza O.U.G. nr. 105/1999, cu modificările ulterioare
de Marioara Țichindelean

30 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Powers of settlement of the appeals lodged against any and all resolutions set up under the G.E.O. no. 105/1999, as subsequently amended

Abstract

This study is intended to examine the legal nature of the proceedings conducted by the committees set up under the G.O. no. 105/1999 regarding the rights granted to the persons persecuted by the regimes established in Romania from 6 September 1940 until 6 March 1945 for ethnic reasons, as subsequently amended, as well as the authority of the competent courts to settle the appeals lodged against the decisions adopted by these committees.

Rezumat

Prezentul studiu își propune să analizeze natura juridică a procedurii desfășurate de către comisiile instituite de O.G. nr. 105/1999 referitoare la drepturile ce se acordă persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, cu modificările ulterioare, precum și competența instanțelor de judecată abilitate să soluționeze contestațiile formulate împotriva hotărârilor adoptate de aceste comisii.

- O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000, stabilește drepturile ce se acordă persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

- O.U.G. nr. 242/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată prin Legea nr. 367/2001

- H.G. nr. 127/2002 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

- C. proc. civ. din 1865

- (Tribunalul Sibiu, secția civilă I, complet specializat în soluționarea conflictelor de muncă și asigurări sociale, sentința civilă nr. 100 din 27 ianuarie 2011, trimisă, în rezumat și cu comentariu, de conf. univ. dr. Marioara Țichindelean*)

În dosarul nr. 5878/85/2010, Tribunalul Sibiu, secția civilă I, complet specializat în soluționarea conflictelor de muncă și asigurări sociale, a pronunțat sentința civilă nr. 100 din 27 ianuarie 2011, prin care a admis excepția de necompetență materială a instanței sesizate, și a declinat cauza spre competentă soluționare Curții de Apel Alba Iulia.

Acțiunea formulată de reclamanta B.A. în contradictoriu cu pârâta Casa Județeană de Pensii Sibiu a avut ca obiect contestarea hotărârii pronunțate de pârâtă în dosarul nr. 2291/2009 prin care i s-a respins cererea de acordare a drepturilor ce decurg din statutul de refugiat din altă localitate în perioada aprilie 1944-martie 1945.

În susținerea acțiunii, reclamanta arată că, aflându-se în situația de refugiat, se încadrează în prevederile Legii nr. 189/2000, cu modificările acesteia, și drept urmare solicită acordarea drepturilor stabilite prin acest act normativ.

Pârâta, prin adresa nr. 16623 din data de 10 noiembrie 2010, comunică reclamantei că strămutarea - evacuarea acesteia nu a avut la bază motive etnice, situația este nemodificată după pronunțarea Hotărârii nr. 2291 din 30 octombrie 2009 și, ca atare, nu se impune revizuirea hotărârii de respingere a cererii de acordare a drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele persecutate din motive etnice conform dispozițiilorart. 2 din Legea nr. 189/2000, astfel cum a fost modificată prin O.G. nr. 242/2000.

Comentariu

1. Deși instanța nu a soluționat contestația în fond, trebuie să amintim că aceasta are obligația de a stabili dacă este sau nu competentă material să soluționeze cererea, drept pentru care sunt supuse analizei actele depuse la dosarul cauzei.

O.G. nr. 105/1999(1), aprobată cu modificări prin Legea nr. 189/2000(2), stabilește drepturile ce se acordă persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice și procedura de acordare a acestora.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 105/1999, modificată prin Legea nr. 189/2000, beneficiarul drepturilor ce se acordă în baza acestui act normativ este persoana, cetățean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuții din motive etnice, după cum urmează:

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...