Revista Romana de Executare Silita (Universul Juridic) nr. 4/2016

Codul mondial de executare silită, comentariu pe articole
de Ioan Leș, Eugen Hurubă

19 decembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prof. univ. dr. Ioan Leș

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Conf. univ. dr. Eugen Hurubă

Universitatea "Petru Maior" din Tîrgu Mureș

Le Code mondial d’exécution forcée, commentaire des articles

Résumé

L’adoption du Code mondial d’exécution forcée représente une démarche juridique et scientifique très utile pour harmonisation des législations nationales dans la matière très importante et actuelle de l’exécution forcée. Le code correspond à un intérêt social et économique majeur, celui de faciliter la coopération internationale et le parcours des valeurs matérielles sans limites frontalières. Le code mondial de l’exécution forcé e représente une synthèse des plus importants principes d’exécution forcée, en reconnaissant, en même temps, l’existence d’un droit véritable de l’exécution forcée. Ce code introduit des concepts nouveaux en matière, assurant la transparence patrimoniale, réalise une harmonisation des droits du créancier avec les droits du débiteur, il encourage l’exécution amiable des créances, garantit le statut des agents d’exécution et établit des dispositions qui peuvent responsabiliser l’Etat pour la réalisation des procédures d’exécution forcée dans un délai raisonnable.

Nous sommes convaincus que ce Code mondial de l’exécution représentera une source importante d’inspiration pour le perfectionnement permanent des législations nationales en matière d’exécution forcée.

Mots-clés: Le Code mondial d’exécution forcée; des principes de droit d’exécution civil; la transparence; le statut des agents d’exécution; les droits des créanciers; les droits des débiteurs

World Code of enforcement, comment on articles

Abstract

The adoption of the world Code of enforcement represents a very useful legal and scientific action for the harmonization of national legislations in the very significant and current matter of enforcement. The code corresponds to a major social and economic interest, namely to facilitate international cooperation and the track of material values without border limits.

The world code of enforcement represents a summary of the most important principles of enforcement, at the same time confirming the existence of a true right of enforcement. It introduces new concepts in the matter, provides material transparency, providing for the harmonization of the creditor’s rights with the debtor’s rights, encourages the amicable execution of claims, guarantees the status of the enforcement agents and establishes provisions that may make the state liable for the fulfilment of the enforcement procedures within a reasonable deadline.

We believe that this world Code of enforcement will represent an important source of inspiration for the continuous improvement of the national legislations in the matter of enforcement.

Keywords: world Code of enforcement; principles of civil enforcement law; transparency; status of the enforcement agents; creditors’ rights; debtors’ rights

A. Preambul

Decizia Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești de a elabora un cod mondial al executării silite în materie civilă nu este de dată foarte recentă, fiind evocată, pentru prima dată, la cel de-al xIx-lea Congres al Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești, care s-a desfășurat la Washington, în perioada 26-28 aprilie 2006. Tema acestui congres internațional a fost:
"Spre un Cod mondial al executării: probe, măsuri provizorii și conservatoare. Armonizarea procedurilor de executare într-un spațiu judiciar fără frontiere"(1).

În scopul elaborării Codului, UIEJ a înființat un Institut internațional de drept judiciar privat și de executare, cunoscut și sub denumirea de Institutul internațional de drept judiciar privat și executare "Jacques Isnard"(2). El reprezintă o structură în cadrul Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești și se află sub autoritatea președintelui acesteia, în prezent doamna Françoise Andrieux, o personalitate marcantă în domeniul executării deciziilor judiciare. Consiliul științific al Institutului este alcătuit din profesori universitari (doi francezi, doi americani, un rus, un argentinian, un japonez, un german, un olandez, un român și un thailandez), din înalți magistrați și specialiști în domeniul dreptului internațional privat.

Consiliul științific a definitivat Proiectul Codului mondial de executare silită cu prilejul reuniunii care a avut loc. la data de 10 iulie 2014, la sediul Institutului Max Planck din Luxembourg (Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law). De-a lungul timpului, Proiectul a fost discutat la diferite reuniuni ale Consiliului științific, la congresele de la Marsilia și Cape Town, în cadrul mai multor conferințe internaționale, fiind agreat și de către Comisia Europeană.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
loading ...