Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 31/1999 privind rampele de gunoi
Număr celex: 31999L0031

Modificări (...), Referințe (6), Derogări (1)

În vigoare de la 16 iulie 1999

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI 1999/31/CEE
din 26 aprilie 1999
privind rampele de gunoi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 130s alin. (1),

având în vedere propunerea Comisiei(1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social(2),

în conformitate cu procedura stabilită la art. 189c din Tratat(3),

(1) întrucât Rezoluția Consiliului din 7 mai 1990(4) privind strategia referitoare la deșeuri acceptă și susține documentul strategic comunitar și invită Comisia să propună criterii și standarde pentru eliminarea deșeurilor la rampa de gunoi;

(2) întrucât Rezoluția Consiliului din 9 decembrie 1996 privind strategia referitoare la deșeuri consideră că, în viitor, pe teritoriul Comunității trebuie desfășurate doar activitățile controlate și sigure legate de depozitele de deșeuri;

(3) întrucât prevenirea, reciclarea și recuperarea deșeurilor trebuie încurajată, la fel ca și utilizarea de materiale și energie recuperate, astfel încât să se asigure protejarea resurselor naturale și să se evite utilizarea irațională a terenurilor;

(4) întrucât, în continuare, trebuie să fie luate în considerare problemele referitoare la incinerarea deșeurilor municipale și a celor nepericuloase, compostarea, biometanizarea și prelucrarea nămolurilor de dragare;

(5) întrucât, pe baza principiului "poluatorul plătește", este necesar, între altele, să se ia în considerare orice daune aduse mediului de rampele de gunoi;

(6) întrucât, la fel ca orice alt tip de tratare a deșeurilor, rampele de gunoi trebuie supravegheate și administrate corespunzător pentru a reduce atât posibilele efecte adverse asupra mediului, cât și riscurile pentru sănătatea umană;

(7) întrucât este necesar să fie luate măsurile adecvate pentru a evita abandonarea, descărcarea sau evacuarea necontrolată a deșeurilor; întrucât, în consecință, trebuie să fie posibilă monitorizarea amplasamentelor rampelor de gunoi și a substanțelor conținute în deșeurile depozitate acolo; întrucât aceste substanțe trebuie, în măsura în care este posibil, să reacționeze doar în mod previzibil;

(8) întrucât atât cantitatea, cât și natura periculoasă a deșeurilor destinate rampelor de gunoi trebuie reduse acolo unde este cazul; întrucât trebuie facilitată manipularea deșeurilor și crescută rata de recuperare; întrucât utilizarea procedurilor de tratare trebuie prin urmare încurajată pentru a asigura compatibilitatea rampei de gunoi cu obiectivele prezentei directive; întrucât sortarea corespunde definiției de tratare;

(9) întrucât statele membre trebuie să poată aplica principiile proximității și autonomiei pentru eliminarea deșeurilor lor la nivel național și comunitar, în conformitate cu Directiva Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deșeurile(5); întrucât obiectivele prezentei directive trebuie respectate și clarificate prin stabilirea unei rețele integrale adecvate de stații de eliminare a deșeurilor pe baza unui nivel ridicat de protecție a mediului;

(10) întrucât inegalitățile existente între standardele tehnice pentru evacuarea deșeurilor prin rampele de gunoi și costurile scăzute asociate cu acestea pot da naștere la o creștere a evacuării deșeurilor în instalațiile cu standarde scăzute de protecție a mediului, creând astfel o posibilă gravă amenințare pentru mediu, datorită transportului deșeurilor pe distanțe inutil de lungi, precum și datorită practicilor de evacuare inadecvate;

(11) întrucât este necesar să se stabilească standarde tehnice pentru rampele de gunoi la nivel comunitar în scopul protejării, păstrării și îmbunătățirii calității mediului pe teritoriul Comunității;

(12) întrucât este necesar să se indice cu claritate cerințele care trebuie satisfăcute de rampele de gunoi în ceea ce privește amplasarea, condiționarea, gestionarea, controlul, închiderea și măsurile preventive și de protecție care trebuie luate împotriva oricărei amenințări la adresa mediului atât pe termen scurt, cât și pe termen lung și, mai ales, împotriva poluării apelor subterane prin infiltrarea levigatului în sol;

(13) întrucât, având în vedere cele menționate mai sus, este necesar să fie definite cu claritate clasele de rampe de gunoi care trebuie avute în vedere și tipurile de deșeuri care pot fi acceptate în diferitele clase de rampe;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...