Consiliul Comunităților Europene

Directivă privind cerințele de randament pentru cazanele noi de apă caldă cu combustie lichidă sau gazoasă (92/42/CEE)
Număr celex: 31992L0042

Modificări (...), Referințe (5)

În vigoare de la 22 iunie 1992

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

DIRECTIVA CONSILIULUI
din 21 mai 1992
privind cerințele de randament pentru cazanele noi de apă caldă
cu combustie lichidă sau gazoasă (92/42/CEE)

CONSILIUL COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

în cooperare cu Parlamentul European2,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social3,

întrucât Decizia 91/565/CEE4 prevede promovarea eficienței energetice în Comunitate în cadrul programului SAVE;

întrucât este important să se promoveze măsuri vizând stabilirea treptată a pieței interne până la 31 decembrie 1992; întrucât piața internă cuprinde o zonă fără frontiere interne în care este asigurată libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului;

întrucât Rezoluția Consiliului din 15 ianuarie 1985 privind îmbunătățirea programelor de economisire a energiei în statele membre5 invită statele membre să continue și, ori de câte ori este necesar, să-și intensifice eforturile în vederea promovării unei utilizări mai raționale a energiei prin dezvoltarea viitoare a politicilor integrate de economisire a energiei;

Întrucât rezoluția Consiliului din 16 septembrie 1986 se referă la noile obiective de politică energetică a Comunității pentru anul 1995 și la convergența politicilor statelor membre6 și, în special, la obiectivul îmbunătățirii eficienței cererii finale de energie cu cel puțin 20%;

întrucât art. 130r din Tratat prevede că acțiunile întreprinse de Comunitate în legătură cu mediul trebuie să aibă drept obiectiv asigurarea unei utilizări prudente și raționale a resurselor naturale;

întrucât este de dorit ca, în propunerile de armonizare a prevederilor stabilite prin legislație, regulamente sau acțiuni administrative în statele membre cu privire la sănătate, securitate, protecția mediului și a consumatorului, să se ia drept bază un nivel înalt de protecție;

___________

1 JO C 292, 22.11.1990, p. 8.

2 JO C 129, 20.05.1991, p. 97 și JO C 94, 13.04.1992.

3 JO C 102, 18.04.1991. p. 46.

4 JO L 307, 08.11.1991. p. 34.

5 JO C 20, 22.01.1985, p. 1.

6 JO C 241, 25.09.1986, p. 1.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
loading ...