Parlamentul României

Legea nr. 284/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

Modificări (...), Referințe (9)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 decembrie 2011 până la 16 iulie 2012, fiind înlocuit prin Lege 127/2012;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de a doua sesiuni ordinare a anului 2011, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2012, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea unor acte normative din domeniul instituțiilor de credit;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

4. modificarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă, aprobată prin Legea nr. 78/2007, cu modificările și completările ulterioare;

5. măsuri pentru derularea exercitării opțiunii de vânzare de acțiuni, în cadrul contractului de privatizare privind achiziționarea și subscrierea de acțiuni la Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Sud" - S.A.;

6. modificarea și completarea legislației în domeniul privatizării societăților comerciale;

7. modificarea și completarea Legii nr. 36/2008 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale "Automobile Craiova" - S.A.;

8. modificarea și completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

II. Transporturi și infrastructură:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 167/2003, cu modificările și completările ulterioare;

2. implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport;

3. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea și sancționarea unor fapte contravenționale în operațiunile de transport feroviar și cu metroul, aprobată cu modificări prin Legea nr. 200/2003, cu modificările ulterioare;

4. reglementarea unor aspecte legate de efectuarea de lucrări de modernizare și reabilitare la infrastructura feroviară publică;

5. asigurarea condițiilor de finanțare a activităților legate de organizarea și desfășurarea proceselor de privatizare derulate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

III. Educație și cercetare:

1. modificarea și completarea Legii consorțiilor universitare nr. 287/2004;

2. modificarea și completarea Legii nr. 132/1999 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Calificărilor și al Formării Profesionale a Adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

IV. Comunicații:

- modificarea Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile poștale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2012. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
IOAN OLTEAN
PREȘEDINTELE SENATULUI
VASILE BLAGA

București, 14 decembrie 2011.

Nr. 284.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...