Art 16 Desfășurarea auditului public intern | Lege 672/2002

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Desfășurarea auditului public intern -
Art. 16.
-

(1) Proiectul planului multianual, respectiv proiectul planului anual de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activități, programe/proiecte sau operațiuni, precum și prin preluarea sugestiilor conducătorului entității publice, prin consultare cu entitățile publice ierarhic superioare, ținând seama de recomandările Curții de Conturi a României și ale organismelor Comisiei Europene; activitățile care prezintă în mod constant riscuri ridicate trebuie să fie auditate, de regulă, anual.

(2) Proiectele planurilor multianuale și proiectele planurilor anuale de audit public intern ale entităților publice locale care își asigură activitatea de audit prin cooperare se elaborează în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) și se centralizează în planul multianual și în planul anual de audit ale entității publice organizatoare, respectiv ale structurii asociative, după caz.

(3) Proiectele planurilor multianuale și ale planurilor anuale de audit public intern ale entităților publice locale unde se desfășoară activitatea pe bază de contracte de prestări servicii se elaborează în conformitate cu prevederile stabilite la alin. (1) și se aprobă de către conducătorul entității publice locale.

(4) Conducătorul entității publice aprobă anual proiectul planului de audit public intern.

(5) Auditorii din cadrul compartimentelor de audit public intern desfășoară, cu aprobarea conducătorului entității publice, misiuni de audit ad-hoc, considerate misiuni de audit public intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual, în condițiile prevăzute la art. 17.

Acesta este un fragment din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 672/2002:
Art 6 Organizarea auditului public intern
Art 7 Organizarea auditului public intern
Art 8 Organizarea auditului public intern
Art 9 Organizarea auditului public intern
Art 10 Organizarea auditului public intern
Art 11 Organizarea auditului public intern
Art 12 Organizarea auditului public intern
Art 13 Organizarea auditului public intern
Art 14 Desfășurarea auditului public intern
Art 15 Desfășurarea auditului public intern
Art 16 Desfășurarea auditului public intern
Art 17 Desfășurarea auditului public intern
Art 18 Desfășurarea auditului public intern
Art 19 Desfășurarea auditului public intern
Art 20 Auditorii interni
Art 21 Auditorii interni
Art 22 Auditorii interni
Art 23 Contravenții și sancțiuni
Art 24 Contravenții și sancțiuni
Art 25 Contravenții și sancțiuni
Art 26 Dispoziții finale
;
loading ...