Înțelesul neîndeplinirii obligațiilor | Convenție

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Modalități de reparare în cazul neîndeplinirii obligațiilor -
ARTICOLUL 11
Înțelesul neîndeplinirii obligațiilor

1. Debitorul și creditorul pot în orice moment să convină în scris asupra evenimentelor care constituie o neîndeplinire a obligațiilor sau care dau naștere drepturilor și modalităților de reparare specificate la articolele 8-10 și 13.

2. În cazul în care debitorul și creditorul nu au convenit asupra acestor aspecte, "neîndeplinirea obligațiilor" în scopurile articolelor 8-10 și 13 înseamnă o neîndeplinire care îl privează în mod substanțial pe creditor de ceea ce i se cuvine în baza contractului.

Acesta este un fragment din Convenția privind garanțiile internaționale în materie de echipamente mobile semnată la Cape Town la data de 16 noiembrie 2001. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Convenție:
Definiții
Garanția internațională
Domeniul de aplicare
Locația debitorului
Interpretarea și legislația aplicabilă
Relația dintre convenție și protocol
Condiții de formă
Modalități de reparare aflate la dispoziția creditorului
Transferul proprietății în cazul îndeplinirii obligației; efectul liberatoriu
Măsurile aflate la dispoziția vânzătorului condiționat sau a locatorului
Înțelesul neîndeplinirii obligațiilor
Măsuri suplimentare
Măsuri provizorii
Cerințe procedurale
Derogarea
Registrul internațional
Autoritatea de supraveghere și organismul de înregistrare
Cerințe de înregistrare
Valabilitatea și momentul înregistrării
Acordarea consimțământului pentru înregistrare
Durata înregistrării
;
loading ...