CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor | Ordin 3076/2017

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 3a -
CERERE
de furnizare a informațiilor/înscrisurilor

Către:

Dl/Dna . . . . . . . . . ., CNP/NIF . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . .

Societatea Comercială . . . . . . . . . ., CUI . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . .

În conformitate cu prevederile art. 58 și 64 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și în vederea verificării persoanei juridice/fizice . . . . . . . . . ., CUI/CNP/NIF . . . . . . . . . ., veți furniza, până la data de . . . . . . . . . ., următoarele informații și documente, în copie conform cu originalul:

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Informațiile vor fi furnizate în scris, sub semnătura persoanei fizice/reprezentantului legal al contribuabilului. Documentele solicitate vor fi:

□ depuse la registratura Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice . . . . . . . . . ., Administrația . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . .

□ înmânate dlui/dnei . . . . . . . . . ., la sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice . . . . . . . . . ., Administrația . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., camera . . . . . . . . . ., în data de . . . . . . . . . . ora . . . . . . . . . .

Încălcarea de către contribuabil a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. r) și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. e) din același act normativ.

Încălcarea de către contribuabil a prevederilor art. 64 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituie contravenție conform prevederilor art. 336 alin. (1) lit. c) și se sancționează în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. a) din același act normativ.

Numele și prenumele
Funcția
Semnătura
Avizat,
Șef serviciu/birou
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele)
Conducătorul organului fiscal
Funcția
. . . . . . . . . .
Numele și prenumele
. . . . . . . . . .
Semnătura și ștampila
. . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 3076/2017 privind modelul și conținutul formularelor utilizate în activitatea de verificare a contribuabililor de către structurile de informații fiscale. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 3076/2017:
ORDIN DE SERVICIU Nr
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Ordin de serviciu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Ordin de serviciu"
INVITAȚIE LA SEDIU
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Invitație la sediu"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Invitație la sediu"
CERERE de furnizare a informațiilor/înscrisurilor
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Cerere de furnizare a informațiilor/înscrisurilor"
DECLARAȚIE
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Declarație"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului "Declarație"
PROCES VERBAL (ziua luna anul)^1
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal"
CARACTERISTICILE de tipărire, modul de utilizare și păstrare a formularului proces verbal
PROCES VERBAL de ridicare/restituire înscrisuri (ziua luna anul )
INSTRUCȚIUNI de completare și utilizare a formularului "Proces verbal de ridicare/restituire de înscrisuri"
;
loading ...