Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - MADR

Ordinul nr. 157/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iulie 2011

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. 71.343 din 2 iunie 2011 al Direcției generale politici în sectorul vegetal,

în baza art. 66 și 67 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a art. 90 din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare, organizațiile de îmbunătățiri funciare, federațiile de îmbunătățiri funciare, Serviciul îmbunătățiri funciare, fond funciar, ecocondiționalitate și agricultură ecologică din cadrul Direcției generale politici în sectorul vegetal a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără

București, 24 iunie 2011.

Nr. 157.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind calculul și plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătățiri funciare, altele decât irigațiile

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
loading ...