Stabilirea filiației | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Rudenia - Filiația -
SECȚIUNEA 1
Stabilirea filiației

§1. Dispoziții generale

Modurile de stabilire a filiației

Art. 408. - Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (10)

(1) Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească. Reviste (9), Doctrină (3), Modele (1)

(2) Filiația față de tatăl din căsătorie se stabilește prin efectul prezumției de paternitate. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (3)

(3) Filiația față de tatăl din afara căsătoriei se stabilește prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească, după caz. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3), Modele (1)

Dovada filiației

Art. 409. - Reviste (4), Doctrină (6)

(1) Filiația se dovedește prin actul de naștere întocmit în registrul de stare civilă, precum și cu certificatul de naștere eliberat pe baza acestuia. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) În cazul copilului din căsătorie, dovada se face prin actul de naștere și prin actul de căsătorie al părinților, trecute în registrele de stare civilă, precum și prin certificatele de stare civilă corespunzătoare. Reviste (1), Doctrină (1)

Posesia de stat

Art. 410. - Reviste (4), Doctrină (6)

(1) Posesia de stat este starea de fapt care indică legăturile de filiație și rudenie dintre copil și familia din care se pretinde că face parte. Ea constă, în principal, în oricare dintre următoarele împrejurări: Reviste (3), Doctrină (3)

a) o persoană se comportă față de un copil ca fiind al său, îngrijindu-se de creșterea și educarea sa, iar copilul se comportă față de această persoană ca fiind părintele său;

b) copilul este recunoscut de către familie, în societate și, când este cazul, de către autoritățile publice, ca fiind al persoanei despre care se pretinde că este părintele său;

c) copilul poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintele său. Reviste (1)

(2) Posesia de stat trebuie să fie continuă, pașnică, publică și neechivocă. Reviste (4), Doctrină (2)

Posesia de stat conformă cu actul de naștere

Art. 411. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (5)

(1) Nicio persoană nu poate reclama o altă filiație față de mamă decât aceea ce rezultă din actul său de naștere și posesia de stat conformă cu acesta. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(2) Nimeni nu poate contesta filiația față de mamă a persoanei care are o posesie de stat conformă cu actul său de naștere. Reviste (6), Doctrină (3)

(3) Cu toate acestea, dacă printr-o hotărâre judecătorească s-a stabilit că a avut loc o substituire de copil ori că a fost înregistrată ca mamă a unui copil o altă femeie decât aceea care l-a născut, se poate face dovada adevăratei filiații cu orice mijloc de probă. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

Timpul legal al concepțiunii

Art. 412. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (8), Modele (1)

(1) Intervalul de timp cuprins între a trei suta și a o sută optzecea zi dinaintea nașterii copilului este timpul legal al concepțiunii. El se calculează zi cu zi. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (3)

(2) Prin mijloace de probă științifice se poate face dovada concepțiunii copilului într-o anumită perioadă din intervalul de timp prevăzut la alin. (1) sau chiar în afara acestui interval. Reviste (2), Doctrină (2)

Domeniul de aplicare

Art. 413. - Reviste (7), Doctrină (6)

Dispozițiile prezentului capitol referitoare la copil sunt aplicabile și persoanei majore a cărei filiație este cercetată.

§2. Prezumția de paternitate

Prezumția de paternitate

Art. 414. - Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (5)

(1) Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (4)

(2) Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputință ca soțul mamei să fie tatăl copilului. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

§3. Recunoașterea copilului

Felurile recunoașterii

Art. 415. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (4)

(1) Dacă nașterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă sau copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinți necunoscuți, mama îl poate recunoaște pe copil. Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Copilul conceput și născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său. Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (3)

(3) După moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenți firești. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

Formele recunoașterii

Art. 416. - Reviste (9), Doctrină (5)

(1) Recunoașterea poate fi făcută prin declarație la serviciul de stare civilă, prin înscris autentic sau prin testament. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(2) Dacă recunoașterea este făcută prin înscris autentic, o copie a acestuia este trimisă din oficiu serviciului de stare civilă competent, pentru a se face mențiunea corespunzătoare în registrele de stare civilă. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(3) Recunoașterea, chiar dacă a fost făcută prin testament, este irevocabilă. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Recunoașterea de către minorul necăsătorit

Art. 417. - Reviste (6), Doctrină (5)

Minorul necăsătorit îl poate recunoaște singur pe copilul său, dacă are discernământ la momentul recunoașterii. Reviste (1)

Nulitatea absolută a recunoașterii

Art. 418. - Reviste (3), Doctrină (8)

Recunoașterea este lovită de nulitate absolută dacă:

a) a fost recunoscut un copil a cărui filiație, stabilită potrivit legii, nu a fost înlăturată. Cu toate acestea, dacă filiația anterioară a fost înlăturată prin hotărâre judecătorească, recunoașterea este valabilă; Reviste (2), Doctrină (1)

b) a fost făcută după decesul copilului, iar acesta nu a lăsat descendenți firești; Reviste (1), Doctrină (1)

c) a fost făcută în alte forme decât cele prevăzute de lege. Doctrină (1)

Nulitatea relativă a recunoașterii

Art. 419. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (5)

(1) Recunoașterea poate fi anulată pentru eroare, dol sau violență. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) Prescripția dreptului la acțiune începe să curgă de la data încetării violenței ori, după caz, a descoperirii erorii sau dolului. Reviste (2), Doctrină (1)

Contestarea recunoașterii de filiație

Art. 420. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (7), Modele (4)

(1) Recunoașterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată oricând și de orice persoană interesată. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(2) Dacă recunoașterea este contestată de celălalt părinte, de copilul recunoscut sau de descendenții acestuia, dovada filiației este în sarcina autorului recunoașterii sau a moștenitorilor săi. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

§4. Acțiuni privind filiația

I. Contestarea filiației

Acțiunea în contestația filiației

Art. 421. - Puneri în aplicare (1), Legislație conexă (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (5), Modele (2)

(1) Orice persoană interesată poate contesta oricând, prin acțiune în justiție, filiația stabilită printr-un act de naștere ce nu este conform cu posesia de stat. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(2) În acest caz, filiația se dovedește prin certificatul medical constatator al nașterii, prin expertiza medico-legală de stabilire a filiației sau, în lipsa certificatului ori în cazul imposibilității efectuării expertizei, prin orice mijloc de probă, inclusiv prin posesia de stat. Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Cu toate acestea, dovada filiației nu se face prin martori decât în cazul prevăzut la art. 411 alin. (3) sau atunci când există înscrisuri care fac demnă de crezare acțiunea formulată. Doctrină (1)

II. Acțiunea în stabilirea filiației față de mamă

Acțiunea în stabilirea maternității

Art. 422. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (10), Modele (2)

În cazul în care, din orice motiv, dovada filiației față de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al nașterii ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al nașterii, filiația față de mamă se poate stabili printr-o acțiune în stabilirea maternității, în cadrul căreia pot fi administrate orice mijloace de probă.

Regimul juridic al acțiunii în stabilirea maternității

Art. 423. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (8), Doctrină (10), Modele (2)

(1) Dreptul la acțiunea în stabilirea filiației față de mamă aparține copilului și se pornește, în numele acestuia, de către reprezentantul său legal. Reviste (2)

(2) Acțiunea poate să fie pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii copilului, în condițiile legii. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Acțiunea poate fi introdusă și împotriva moștenitorilor pretinsei mame. Reviste (2)

(4) Dreptul la acțiune este imprescriptibil. Reviste (1)

(5) Dacă însă copilul a decedat înainte de a introduce acțiunea, moștenitorii săi pot să o introducă în termen de un an de la data decesului. Reviste (2), Doctrină (3)

III. Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei

Stabilirea paternității prin hotărâre judecătorească

Art. 424. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (12), Doctrină (10), Modele (3)

Dacă tatăl din afara căsătoriei nu îl recunoaște pe copil, paternitatea acestuia se poate stabili prin hotărâre judecătorească.

Acțiunea în stabilirea paternității

Art. 425. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8), Modele (2)

(1) Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei aparține copilului și se pornește în numele lui de către mamă, chiar dacă este minoră, sau de către reprezentantul lui legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii copilului, în condițiile legii. Reviste (2)

(3) Acțiunea în stabilirea paternității poate fi pornită și împotriva moștenitorilor pretinsului tată. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

Prezumția filiației față de pretinsul tată

Art. 426. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (7), Modele (2)

(1) Paternitatea se prezumă dacă se dovedește că pretinsul tată a conviețuit cu mama copilului în perioada timpului legal al concepțiunii. Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Prezumția este înlăturată dacă pretinsul tată dovedește că este exclus ca el să îl fi conceput pe copil. Reviste (1), Doctrină (1)

Termenul de prescripție

Art. 427. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (8)

(1) Dreptul la acțiunea în stabilirea paternității nu se prescrie în timpul vieții copilului. Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Dispozițiile art. 423 alin. (5) se aplică în mod corespunzător. Reviste (2), Doctrină (1)

Despăgubiri

Art. 428. - Puneri în aplicare (1), Reviste (9), Doctrină (8)

(1) Mama copilului poate cere pretinsului tată să îi plătească jumătate din: Doctrină (1)

a) cheltuielile nașterii și ale lehuziei; Doctrină (1)

b) cheltuielile făcute cu întreținerea ei în timpul sarcinii și în perioada de lehuzie. Doctrină (1)

(2) Mama poate solicita aceste despăgubiri chiar și atunci când copilul s-a născut mort sau a murit înainte de pronunțarea hotărârii privind stabilirea paternității. Doctrină (1)

(3) Dreptul la acțiune al mamei se prescrie în termen de 3 ani de la nașterea copilului. Doctrină (1)

(4) Mama nu poate cere aceste despăgubiri dacă nu a formulat și acțiune pentru stabilirea paternității. Doctrină (1)

(5) În afara cheltuielilor prevăzute la alin. (1), mama și moștenitorii ei au dreptul la despăgubiri pentru orice alte prejudicii, potrivit dreptului comun.

IV. Acțiuni privind filiația față de tatăl din căsătorie

Acțiunea în tăgada paternității

Art. 429. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (7), Doctrină (9), Modele (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de soțul mamei, de mamă, de tatăl biologic, precum și de copil. Ea poate fi pornită sau, după caz, continuată și de moștenitorii acestora, în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) Acțiunea se introduce de către soțul mamei împotriva copilului; când acesta este decedat, acțiunea se pornește împotriva mamei sale și, dacă este cazul, a altor moștenitori ai săi. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă soțul este pus sub interdicție, acțiunea poate fi pornită de tutore, iar în lipsă, de un curator numit de instanța judecătorească. Reviste (3), Doctrină (1)

(4) Mama sau copilul poate introduce acțiunea împotriva soțului. Dacă acesta este decedat, acțiunea se pornește împotriva moștenitorilor lui. Doctrină (1)

(5) Tatăl biologic poate introduce acțiunea împotriva soțului mamei și a copilului. Dacă aceștia sunt decedați, acțiunea se pornește împotriva moștenitorilor. Jurisprudență

Tăgada paternității de către soțul mamei

Art. 430. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (6), Modele (2)

(1) Soțul mamei poate introduce acțiunea în tăgada paternității în termen de 3 ani, care curge fie de la data la care soțul a cunoscut că este prezumat tată al copilului, fie de la o dată ulterioară, când a aflat că prezumția nu corespunde realității. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) Termenul nu curge împotriva soțului pus sub interdicție judecătorească și, chiar dacă acțiunea nu a fost pornită de tutore, ea poate fi introdusă de soț în termen de 3 ani de la data ridicării interdicției. Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă soțul a murit înainte de împlinirea termenul menționat la alin. (1), fără a porni acțiunea, aceasta poate fi pornită de către moștenitori în termen de un an de la data decesului.

Tăgada paternității de către mamă

Art. 431. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității poate fi pornită de către mamă în termen de 3 ani de la data nașterii copilului. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dispozițiile art. 429 alin. (3) și art. 430 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Tăgada paternității de către pretinsul tată biologic

Art. 432. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (3)

(1) Acțiunea în tăgada paternității introdusă de către cel care se pretinde tată biologic poate fi admisă numai dacă acesta face dovada paternității sale față de copil. Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Dreptul la acțiune nu se prescrie în timpul vieții tatălui biologic. Dacă acesta a decedat, acțiunea poate fi formulată de moștenitorii săi în termen de cel mult un an de la data decesului. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 429 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Reviste (1)

Tăgada paternității de către copil și de către moștenitori

Art. 433. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Acțiunea în tăgada paternității se pornește de copil, în timpul minorității sale, prin reprezentantul său legal. Doctrină (1)

(2) Dreptul la acțiune nu se prescrie în timpul vieții copilului. Reviste (3), Doctrină (1)

(3) Dispozițiile art. 423 alin. (5) și art. 429 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Doctrină (1)

Contestarea filiației față de tatăl din căsătorie

Art. 434. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (8), Modele (1)

Orice persoană interesată poate cere, oricând, instanței să constate că nu sunt întrunite condițiile pentru ca prezumția de paternitate să se aplice unui copil înregistrat în actele de stare civilă ca fiind născut din căsătorie.

V. Dispoziții comune privind acțiunile referitoare la filiație

Filiația legal stabilită

Art. 435. - Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Atât timp cât o legătură de filiație legal stabilită nu a fost contestată în justiție, nu se poate stabili, pe nicio cale, o altă filiație. Reviste (2)

(2) Dispozițiile art. 99 alin. (4) rămân aplicabile. Reviste (1)

Citarea părinților și a copilului

Art. 436. - Reviste (2), Doctrină (5)

Părinții și copilul vor fi citați în toate cauzele referitoare la filiație, chiar și atunci când nu au calitatea de reclamant sau de pârât.

Inadmisibilitatea renunțării

Art. 437. - Reviste (1), Doctrină (4)

(1) În acțiunile privitoare la filiație nu se poate renunța la drept. Reviste (1), Doctrină (1)

(2) De asemenea, cel care introduce o acțiune privitoare la filiație în numele unui copil sau al unei persoane puse sub interdicție judecătorească, precum și copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de acțiune nu pot renunța la judecarea ei. Reviste (1), Doctrină (1)

Situația copilului

Art. 438. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6)

(1) Prin hotărârea de admitere a acțiunii instanța se pronunță și cu privire la stabilirea numelui copilului, exercitarea autorității părintești și obligația părinților de a-l întreține pe copil. Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (2)

(2) În cazul în care admite o acțiune în contestarea filiației, instanța poate stabili, dacă este cazul, modul în care copilul păstrează legături personale cu acela care l-a crescut. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acțiunea formulată în caz de moștenire vacantă

Art. 439. - Reviste (3), Doctrină (5)

În cazul în care, potrivit legii, o acțiune privitoare la filiație poate fi pornită împotriva moștenitorilor, iar moștenirea este vacantă, acțiunea poate fi introdusă împotriva comunei, orașului sau, după caz, municipiului de la locul deschiderii moștenirii. Citarea în proces a renunțătorilor, dacă există, este obligatorie.

Efectele stabilirii filiației asupra unui proces penal

Art. 440. - Reviste (6), Doctrină (5)

În cazul infracțiunilor a căror calificare presupune existența unui raport de filiație care nu este legal stabilit, hotărârea penală nu poate fi pronunțată înainte de rămânerea definitivă a hotărârii civile privitoare la raportul de filiație.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Modurile de stabilire afiliației sunt același atât în cazul copilului minor, cât și în cel al persoanei majore (a se vedea și art. 413 noul C. civ.), indiferent dacă este vorba despre filiația față de mamă sau cea față de tată. Comparând dispozițiile art. 408 noul C. civ. cu cele ale art. 47 alin. (1), art. 48, 52, 53 și 56 Codul familiei., observăm că, sub aspectul dispozițiilor generale privind stabilirea filiației (atât maternitatea, cât și paternitatea), nu există deosebiri între cele două reglementări. Reținem, însă, cu aplicarea art. 448 noul C. civ., că, de vreme ce afost stabilită legătura de paternitate, efectele juridice ale filiației sunt aceleași, fără ase face deosebire între paternitatea din căsătorie sau din afara căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Potrivit art. 408 C. civ.., „(1) Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească. (2) Filiația față de tatăl din căsătorie se stabilește prin efectul prezumției de paternitate. (3) Filiația față de tatăl din afara căsătoriei se stabilește prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească, după caz.” [ Mai mult... ] 

Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
    Potrivit art. 408 C. civ.., dovada filiației față de mamă se face prin certificatul constatator al nașterii. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Precizare. Fie că este vorba de maternitate sau de paternitate, modurile de stabilire a filiației sunt aceleași în cazul persoanei majore ca și în cazul copilului (art. 413 noul C. civ.). 
    2. Stabilirea filiației față de mamă. Filiația față de mamă rezultă din faptul material al nașterii copilului de către o anumită femeie. 
    În determinarea filiației materne interesează două elemente de fapt: împrejurarea că o anumită femeie a dat naștere unui copil; identitatea copilului care revendică maternitatea cu aceea a copilului născut de femeia respectivă, în alte cuvinte, faptul că acest copil și nu un altul a fost născut de respectiva femeie (a se vedea E. Florian, Dreptul familiei, 2011, p. 155). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    251 Conform art. 408 C. civ..: „Filiația față de mamă rezultă din faptul nașterii; ea se poate stabili și prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească”. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Nulitatea absolută a căsătoriei
Nulitatea relativă a căsătoriei
Efectele nulității căsătoriei
Dispoziții comune
Regimul comunității legale
Regimul separației de bunuri
Regimul comunității convenționale
Modificarea regimului matrimonial
Cazurile de divorț
Efectele divorțului
Stabilirea filiației
Reproducerea umană asistată medical cu terț donator
Situația legală a copilului
Dispoziții generale
Condițiile de fond ale adopției
Efectele adopției
Încetarea adopției
Despre distincția bunurilor
Produsele bunurilor
Conținutul, întinderea și stingerea dreptului de proprietate privată
Apărarea dreptului de proprietate privată
Reviste:
Recunoașterea filiației în reglementarea Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală/La filiation: entre l'obsession de la vérité biologique et la mystification légale/Lineage: between the obsession of the biological truth and the legal mystification
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Conflict de competență. Acțiunea în contestarea/stabilirea filiației/Conflict of jurisdiction. Appeals/Establishment of filiation
Filiația: între obsesia adevărului biologic și mistificare legală
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Specificitatea publicității în dreptul familiei
Discuții, parțial critice, privitoare la posesia de stat în reglementarea noului Cod civil
Considerații privind recunoașterea copilului
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Dreptul familiei, ediția 6
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Drept civil. Persoanele, ediția 5
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Călăuza juristului. Cereri și actiuni în justiție, ediția online martie 2016
Modele:
Acțiune în stabilirea filiației copilului față de mamă
Acțiune în stabilirea paternității copilului din afara căsătoriei
Acțiune în stabilirea filiației față de tată (în stabilirea paternității).
Acțiune în contestarea recunoașterii paternității.
Contestarea recunoașterii paternității.
Acțiune în contestarea recunoașterii de paternitate
Acțiune în stabilirea filiației față de mamă.
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității.
Acțiune în tăgăduirea paternității.
Cerere de chemare în judecată pentru tăgăduirea paternității.
Legislație conexă :
Convenția europeană asupra statutului juridic al copiilor născuți în afara căsătoriei din 15.10.1975 *)
Codul de procedură civilă din 2010
;
loading ...