Schimbarea numelui de familie | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Căsătoria - Drepturile și îndatoririle personale ale soților -
Schimbarea numelui de familie

Art. 311. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (6), Modele (7)

(1) Soții sunt obligați să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei. Jurisprudență, Doctrină (2)

(2) Dacă soții au convenit să poarte în timpul căsătoriei un nume comun și l-au declarat potrivit dispozițiilor art. 281, unul dintre soți nu poate cere schimbarea acestui nume pe cale administrativă decât cu consimțământul celuilalt soț. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Drepturile și îndatoririle personale ale soților, existente și în sistemul Codului familiei (art. 25-28), iau naștere din chiar momentul încheierii căsătoriei și independent de regimul matrimonial ales, acestea referindu-se la: 
    a) egalitatea dintre soți în luarea deciziilor (art. 308 noul C. civ.); 
    b) obligația reciprocă asoților de sprijin moral, respect și fidelitate [art. 309 alin. (1) noul C. civ.]; [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Dispozițiile privitoare la numele soților în timpul căsătoriei (art. 311 C. civ..), de asemenea inserate în secțiunea dedicată drepturilor și îndatoririlor personale ale soților, oarecum discordant în context, este mai degrabă oconsecință, în sensul comun al termenului, decât un efect al căsătoriei. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Regula. Art. 311 alin. (1) noul C. civ. obligă soții să poarte în timpul căsătoriei numele ales cu prilejul depunerii declarației de căsătorie (art. 281 noul C. civ.). 
    2.Schimbarea numelui de familie comun. În cazul numelui comun, fie că acesta este al unuia dintre soți, fie numele lor reunite, schimbarea pe cale administrativă anumelui unuia dintre soți poate avea loc numai cu consimțământul celuilalt în același sens sunt prevederile art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă anumelor persoanelor fizice (M.Of. nr. 68 din 2 februarie 2003)]; de asemenea, modificarea, prin efectul adopției, anumelui unuia dintre soții purtând un nume de familie comun presupune consimțământul celuilalt soț, exprimat în fața instanței care încuviințează adopția art. 473 alin. (4) noul C. civ.]. Pentru oopinie diferită, în sensul că, întrucât conform art. 311 alin. (2) noul C. civ. acordul celuilalt soț este necesar numai în cazul schimbării numelui comun pe cale administrativă, respectivul acord nu se cere „atunci când schimbarea numelui intervine prin efectul legii”, cum este cazul adopției (a se vedea T. Bodoașcă, A. Drăghici, I. Puie, Dreptul familiei, p. 73). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei, ediția 6
    Soții sunt obligați să poarte numele declarat la încheierea căsătoriei [art. 311 alin. (1) C. civ..]. 
    Reamintim că, în ceea ce privește numele de familie în timpul căsătoriei, potrivit art. 282 C. civ.., viitorii soți trebuie să opteze pentru una din următoarele formule: fie pentru nume de familie diferite prin păstrarea, de către fiecare dintre soți, a numelui purtat înainte de încheierea acestei căsătorii, fie pentru un nume de familie comun care poate fi al unuia dintre soți sau numele lor reunite, fie pentru o variantă intermediară, necunoscută în legislația anterioară, anume ca unul dintre soți să-și păstreze numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite; alegerea lor va fi menționată în declarația de căsătorie. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   a) fiecare poate să-și păstreze numele avut anterior căsătoriei; 
   b) ambii pot purta ca nume comun numele lor reunite; 
   c) ambii pot purta ca nume comun numele unuia dintre soți; 
   d) un soț poate să-și păstreze numele avut anterior căsătoriei, iar celălalt să poate numele lor reunite. Această opțiune a soților poate avea motivații de ordin personal legate de prestigiul pe care unul dintre soți l-a dobândit într-un anumit domeniu de activitate și dorința lor de a consfinți comuniunea creată prin căsătorie și prin purtarea unui nume comun(122). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Restituirea darurilor
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Reviste:
Exercitarea și limitele de exercitare ale drepturilor și obligațiilor nepatrimoniale ale soților
Relații de familie. Noutăți și precizări
Unele aspecte privind procedura divorțului în reglementarea Noului Cod de procedură civilă
Norme conflictuale privind încheierea căsătoriei
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Dreptul familiei, ediția 6
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Modele:
Convenție matrimonială între soți privind alegerea regimului comunității convenționale
Convenție matrimonială între viitorii soți privind alegearea regimului separației de bunuri
Convenție matrimonială între soți privind alegearea regimului separației de bunuri
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE VIITORI SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI COMUNITĂȚII CONVENȚIONALE
CONVENȚII MATRIMONIALE PRIVIND ALEGEREA DE CĂTRE SOȚI A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI
;
loading ...