Numele copilului din afara căsătoriei | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Filiația - Situația legală a copilului -
Numele copilului din afara căsătoriei

Art. 450. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5), Modele (1)

(1) Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinți față de care filiația a fost mai întâi stabilită. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(2) În cazul în care filiația a fost stabilită ulterior și față de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinților, poate lua numele de familie al părintelui față de care și-a stabilit filiația ulterior sau numele reunite ale acestora. Noul nume de familie al copilului se declară de către părinți, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată nașterea. În lipsa acordului părinților se aplică dispozițiile art. 449 alin. (3). Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2), Modele (2)

(3) În cazul în care copilul și-a stabilit filiația în același timp față de ambii părinți, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 449 alin. (2) și (3). Reviste (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Față de reglementarea anterioară (art. 62-64 Codul familiei.), referitor la situația legală acopilului, subliniem următoarele: 
    a) consacrarea principiului egalității în drepturi acopiilor din afara căsătoriei cu cei din căsătorie (art. 448 noul C. civ. – ase vedea și art. 7 din Legea nr. 272/2004); 
    b) în ceea ce privește numele copilului din căsătorie, în ipoteza în care părinții nu au un nume comun și se constată lipsa acordului acestora, instanța de tutelă este competentă a hotărî și are și obligația de a comunica, de îndată, hotărârea definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată nașterea; [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Dobândirea numelui în general fiind un efect al filiației [art. 84 alin. (1) noul C. civ.], în cazul copilului din afara căsătoriei, filiația stabilită conform legii numai față de unul dintre părinți sau față de ambii părinți se va regăsi în opțiunile deschise privitor la numele de familie. 
    2. Legătura de filiație stabilită față de un singur părinte. Dacă la data înregistrării nașterii legătura de filiație a copilului este fixată față de un singur părinte, numele acestuia va fi numele de familie al copilului. De regulă, acest părinte este mama, întrucât maternitatea rezultă din faptul nașterii. Pentru a acoperi și situațiile atipice, cum ar fi cea a copilului trecut în registrul stării civile ca fiind născut din părinți necunoscuți, precum și a copilului a cărui naștere nu a fost înregistrată, legiuitorul prevede că numele copilului va fi acela al părintelui față de care filiația a fost mai întâi stabilită. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   33. Dobândirea și stabilirea numelui. Sediul materiei îl constituie prevederile art. 84, art. 449 și art. 450 C. civ..; art. 2 din O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum și art. 15 și art. 21 din Legea nr. 119/1996, republicată. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
   437.1. Conținutul dreptului la nume. Caractere. Legea aplicabilă. În conținutul dreptului la nume intră următoarele drepturi: 
   a) dreptul titularului de a purta numele, adică dreptul de folosință a numelui; 
   b) dreptul de a cere îndreptarea, rectificarea erorilor, a greșelilor de scriere a numelui strecurate în actele care cuprind numele (acte de stare civilă sau acte de identificare); 
   c) dreptul de a se opune la folosirea fără drept a numelui de altă persoană(336). [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În cazul copilului din afara căsătoriei, dacă acesta și-a stabilit filiația față de ambii părinți, numele de familie al copilului se stabilește de părinți de comun acord (numele de familie poate fi fie numele de familie al unuia dintre părinți, fie numele de familie reunite ale ambilor părinți), iar dacă aceștia nu se înțeleg, se stabilește de instanța de tutelă, care comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de stare civilă unde s-a înregistrat nașterea. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Alte dispoziții aplicabile
Regimul filiației
Condiții
Contestarea filiației
Răspunderea tatălui
Confidențialitatea informațiilor
Raporturile dintre tată și copil
Reguli aplicabile
Egalitatea în drepturi a copiilor
Numele copilului din căsătorie
Numele copilului din afara căsătoriei
Noțiune
Principiile adopției
Adopția internațională
Procedura adopției
Data adopției
Efectele asupra rudeniei
Raporturile dintre adoptator și adoptat
Decăderea adoptatorului din exercițiul drepturilor părintești
Numele adoptatului
Informațiile cu privire la adopție
Reviste:
Acțiunea în stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei
Considerații în legătură cu drepturile și îndatoririle părintești (I)
Conflict de competență. Acțiunea în contestarea/stabilirea filiației/Conflict of jurisdiction. Appeals/Establishment of filiation
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
Modele:
Cerere de chemare în judecată pentru stabilirea paternității.
Cerere pentru a se încuviința copilului să poarte numele părintelui față de care a fost stabilită filiația.
Acțiune privind încuviințarea purtării de către copilul din afara căsătoriei a numelui tatălui
;
loading ...