Noțiune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Despre bunuri - Fiducia -
Noțiune

Art. 773. - Reviste (17), Doctrină (8), Comentarii expert (1)

Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Comentarii expert:

Originea denumiri de fiducie - Marian Orzață
Contractul de fiducie (pacte fiduciare) își are originea în dreptul roman și consta în folosirea încrederii la transmiterea unui lucru în forma mancipațiunii sau "in jure cessio" unei alte persoane care promitea ca la îndeplinirea condiției stabilite să retransmită bunul astfel dobândit.
În dreptul roman pactul de încredere nu era clasificat drept un contract, termenul de "fiducie" provenind din faptul că astfel de pacte fiduciare se întemeiau pe buna-credință a dobânditorului(bona fides).
[ Mai mult... ]

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Fiducia este un instrument juridic de gestiune a bunurilor întâlnit în legislația a numeroase state europene, printre care cea anglo-saxonă (trust), germană (trauhand) și, începând cu anul 2007, în legislația franceză. Contractul de fiducie este unul dintre cele mai vechi contracte reale, avându-și originea în dreptul roman – pactum fiduciae (A. Bureau, Le contrat de fiducie: étude de droit comparé, Allemagne, France, Luxembourg, www.juripole.fr). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
    Astfel de acte juridice civile sunt fiducia Potrivit art. 774 alin. (1), „fiducia este stabilită prin lege sau prin contract încheiat în formă autentică. Ea trebuie să fie expresă”. Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc omasă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor (art. 773 noul C. civ.)., donația Art. 1011 alin. (1) noul C. civ. stabilește că donația se încheie prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute., testamentul ordinar Conform art. 1040 noul C. civ., „testamentul ordinar poate fi olograf sau autentic”. A se vedea și art. 1043-1044 noul C. civ.., vânzarea unei moșteniri Art. 1747 alin. (2) noul C. civ. dispune că „sub sancțiunea nulității absolute acontractului, vânzarea unei moșteniri se încheie în formă autentică”., contractul de întreținere Art. 2255 stabilește în privința contractului de întreținere, că acesta „se încheie în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute”., contractul de ipotecă Art. 2377 noul C. civ. impune, sub sancțiunea nulității absolute forma autentică acontractului de ipotecă imobiliară. În schimb, contractul prin care se constituie oipotecă mobiliară se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, iarăși sub sancțiunea nulității absolute (art. 2388 noul C. civ.). Astfel, și contractul de ipotecă mobiliară este un contract solemn, dar forma acestui contract poate să fie și înscrisul sub semnătură privată.etc. De asemenea, trebuie să fie încheiate prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute, convențiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează afi înscrise în cartea funciară Art. 1244 noul C. civ... [ Mai mult... ] 

Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
    8.2.1.Fiducia. Masele patrimoniale fiduciare iau naștere în temeiul fiduciei, operațiune juridică reglementată, pentru prima dată în legislația noastră, de prevederile art. 773-791 noul C. civ.. [ Mai mult... ] 

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
    Noțiune. Instituția fiduciei reprezintă oconstrucție de noutate absolută introdusă în dreptul românesc de prevederile Codului civil și are la origine conceptul din dreptul anglo-saxon cunoscut sub numele de trust. Codul civil apreluat însă reglementarea Codului civil francez. Sedes materie pentru instituția fiduciei sunt art. 773-791 C. civ.. [ Mai mult... ] 

Dreptul european al contractelor. Realități • Influențe • Domeniu de aplicare, ediția 1
    198 Pentru dreptul român, ase vedea definiția legală formulată prin dispozițiile art. 773 noul C. civ. conform cărora „Fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari (…)”. Pentru dezvoltări privind noțiunea, efectele și încetarea fiduciei ase vedea R. Constantinovici, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coord.), Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Art. 1-2664, Ed. C.H. Beck, București, 2012, p. 822-836, C.R. Tripon, Fiducia, rezultat al interferenței celor două mari sistemede drept: dreptul civil continental și dreptul anglo-saxon. Conceptul, clasificarea, evoluția și condițiile de validitate ale fiduciei, în RRDP nr. 2/2010, p. 165-197. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Decesul titularului dreptului nepatrimonial
Apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice
Familia
Căsătoria
Egalitatea în drepturi a copiilor
Îndatorirea părinților
Relațiile dintre părinți și copii
Principiul interesului superior al copilului
Ascultarea copilului
Instanța competentă
Noțiune
Izvoarele fiduciei
Interdicția liberalității indirecte
Părțile contractului de fiducie
Beneficiarul fiduciei
Reprezentarea intereselor constituitorului
Conținutul contractului de fiducie
Înregistrarea fiscală
Opozabilitatea fiduciei
Precizarea calității fiduciarului
Obligația de a da socoteală
Reviste:
Fiducia - inovație a Noului Cod Civil. Regimul fiscal al operațiunilor fiduciare
Patrimoniul. Mase patrimoniale și patrimonii de afectațiune
Patrimoniile de afectațiune și teoria personalistă a patrimoniului
Studiu complex asupra clauzei de inalienabilitate - limitare convențională a dreptului de proprietate
Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Caracterul executoriu al contractului de fiducie
2. Avocatul și notarul public în calitate de fiduciari
Noțiunea de bun incorporal în dreptul civil român
Cesiunea voluntară în dreptul internațional privat - Partea întâi -
Doctrină:
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Drept civil. Partea generală conform noului Cod civil, Vol 1, ediția 1
Drept civil. Drepturile reale principale, Vol 1, ediția 4
Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3
Dreptul european al contractelor. Realități • Influențe • Domeniu de aplicare, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...