Noțiune | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Rudenia - Dispoziții generale -
Noțiune

Art. 405. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (5)

(1) Rudenia firească este legătura bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Rudenia civilă este legătura rezultată din adopția încheiată în condițiile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Spre deosebire de Codul familiei, observăm, în primul rând, că noul Cod civil reunește în Titlul III (care folosește noțiunea de rudenie în sens larg) aspectele referitoare la rudenie (în sens restrâns), filiație și adopție. În al doilea rând, față de art. 45-46 Codul familiei., pe de oparte, dispozițiile generale sunt raportate atât la rudenia firească [art. 405 alin. (1) noul C. civ.], cât și la adopție – rudenia civilă [art. 405 alin. (2) noul C. civ.], iar, pe de altă parte, pentru prima oară la nivel legislativ, este reglementată afinitatea (art. 407 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    Noțiunea de „filiație”. În sens larg, noțiunea de filiație evocă legătura juridică existentă între opersoană și ascendenții săi; în sens restrâns, aceeași noțiune desemnează raportul de descendență aunei persoane față de părinții săi, legătura directă și imediată dintre un copil și părinții săi769, dependentă sau nu de faptul biologic al procreației și al nașterii, dar cu certitudine sursa rudeniei – înțeleasă ca legătură juridică bazată pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană sau pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun (art. 405 C. civ..). În cele ce urmează vom avea în vedere „filiația” în sens restrâns. 
    769 A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa,Filiația și ocrotirea minorilor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1980, p. 14; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., vol. I, p. 283.
[ Mai mult... ]
 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    1. Definiție legală. Noțiunea de „rudenie” evocă legătura consacrată și reglementată de lege între două sau mai multe persoane (în acest sens E. Florian, Dreptul familiei, 2011, p. 153). 
    2. Felurile rudeniei. Potrivit distincției legale operate în funcție de sursa rudeniei, aceasta este firească, atunci când are ca sursă legătura de sânge dintre cei înrudiți, și civilă, atunci când rezultă din adopția încuviințată prin hotărâre judecătorească definitivă (art. 451, 469 noul C. civ.). [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
    Rudenia firească, întemeiată pe legătura de sânge, nu ia sfârșit niciodată, cu excepția adopției cu efecte depline, când adoptatul rupe orice legătură cu părinții firești și stabilește legături numai cu adop­tatorii. Rudenia firească este permanentă. 
    Rudenia prin adopție, numită și rudenie civilă, nu se întemeiază pe legătura de sânge, ci apare ca urmare a adopției unei persoane. Ru­denia civilă durează în timp atât cât durează adopția. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Norma definește rudenia firească și rudenia civilă. 
   2. Rudenia prin adopție, numită și rudenie civilă, nu se întemeiază pe legătura de sânge, ci apare ca urmare a adopției unei persoane. Rudenia civilă durează în timp atât cât durează adopția. 
   3. Rudenia firească, întemeiată pe legătura de sânge, nu ia sfârșit niciodată, cu excepția adopției cu efecte depline, când adoptatul rupe orice legătură cu părinții firești și stabilește legături numai cu adoptatorii. Rudenia firească este permanentă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Răspunderea pentru ruperea logodnei
Termenul de prescripție
Actul de căsătorie
Formalitățile privind regimul matrimonial
Dovada căsătoriei
Reglementarea raporturilor personale dintre soți
Luarea deciziilor de către soți
Îndatoririle soților
Independența soților
Schimbarea numelui de familie
Noțiune
Rudenia în linie dreaptă sau colaterală
Afinitatea
Autoritatea părintească
Durata autorității părintești
Îndatorirea de respect
Neînțelegerile dintre părinți
Conținutul autorității părintești
Îndatoririle specifice
Măsurile disciplinare
Drepturile părintelui minor
Reviste:
Unele considerații privind reglementarea tanatopraxiei în România
Câteva considerații cu privire la definirea fiduciei în Codul civil român
Considerații privind obligația legală de întreținere (I)
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Comentariile Codului civil - Familia (art. 258-534)
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...