Lichidarea | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Încetarea persoanei juridice - Dizolvarea persoanei juridice -
Lichidarea

Art. 248. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (5)

(1) Prin efectul dizolvării persoana juridică intră în lichidare în vederea valorificării activului și a plății pasivului. Doctrină (1)

(2) Persoana juridică își păstrează capacitatea civilă pentru operațiunile necesare lichidării până la finalizarea acesteia. Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(3) Dacă încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare totală, nu se declanșează procedura lichidării.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
    Notă Art. 248 
    Lichidarea este procesul imediat următor momentului intrării în dizolvare, fiind compus din totalitatea operațiunilor de valorificare a activului în vederea plății pasivului. Nici în această etapă persoana juridică nu-și pierde capacitatea civilă, însă aceasta este limitată strict la activitățile de lichidare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Noțiune. Lichidarea este consecință firească a dizolvării (deși ea intervine și pentru nulitatea persoanei juridice). Ea nu există în cazul în care încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau prin divizare totală. 
    Lichidarea are ca scop valorificarea activului și plata pasivului (în realitate, scopul lichidării nu este acela de plată, în sens de solutio, a pasivului, ci acoperirea acestuia, adică stingerea lui în toate modurile premise de lege). [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    98. Efectele dizolvării. Lichidarea. Persoana juridică nu își încetează existența de îndată ce a fost dizolvată, ci numai după ce a fost realizat activul și plătit pasivul său. La acest sfârșit se ajunge prin operațiunea juridică a lichidării, care constituie principalul efect al dizolvării. Este ceea ce rezultă din prevederile art. 248 C. civ.., conform căruia: „Prin efectul dizolvării, persoana juridică intră în lichidare, în vederea valorificării activului și a plății pasivului”. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
    Așadar, încetarea persoanei juridice prin dizolvare presupune, de regulă, trecerea ei prin lichidare, însă această fază nu este specifică tuturor persoanelor juridice. Astfel, ea nu se declanșează în cazul în care încetarea persoanei juridice are loc prin fuziune, transformare sau divizare totală [art. 248 alin. (3) NCC]. 
    Potrivit doctrinei(511), lichidarea reprezintă ansamblul operațiunilor necesare finalizării procesului de încetare a personalității juridice, adi­că realizarea activului și plata pasivului persoanei juridice intrate în dizolvare. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. În esență, prin termenul de "lichidare" se înțelege operațiunea de valorificare a tuturor bunurilor din activul patrimonial al persoanei juridice și plata datoriilor din pasivul său patrimonial din fondul bănesc obținut. 
   2. Lichidarea unei persoane juridice implică un ansamblu de operațiuni, dintre care unele amintesc de sistarea coproprietății, ale cărei reguli nu pot fi preluate sub niciun motiv. Una dintre clauzele obligatorii ale actului constitutiv este cea referitoare la modul de lichidare a persoanei juridice [art. 7 lit. g) din Regulamentul (CEE) nr. 2137/85 privind grupul european de interes economic; art. 7 lit. i), art. 8 lit. p) și n) LSC; art. 16, art. 60 din O.G. nr. 26/2000 ș.a.]. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Răspunderea pentru neefectuarea formalităților de înregistrare
Înregistrarea modificărilor aduse actului de înființare
Data dobândirii capacității de folosință
Conținutul capacității de folosință
Desfășurarea activităților autorizate
Capacitatea de a primi liberalități
Modurile de încetare
Dizolvarea persoanelor juridice de drept privat
Dizolvarea persoanelor juridice de drept public
Opoziții
Lichidarea
Destinația bunurilor rămase după lichidare
Desființarea unor persoane juridice
Data încetării personalității juridice
Consimțământul la căsătorie
Vârsta matrimonială
Bigamia
Interzicerea căsătoriei între rude
Interzicerea căsătoriei între tutore și persoana minoră
Alienația și debilitatea mintală
Interzicerea sau echivalarea unor forme de conviețuire cu căsătoria
Reviste:
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Efectele radierii societății comerciale asupra personalității sale juridice
Doctrină:
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Comentariile Codului civil Persoana juridică(art. 187-251)
Noul Cod civil. Note. Corelații. Explicații, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...