Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate | Codul Civil

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente - Respectul datorat persoanei și după decesul său -
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate

Art. 79. - Puneri în aplicare (1), Reviste (10), Doctrină (4)

Memoria persoanei decedate este protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate în viață.

Acesta este un fragment din Codul Civil din 2009. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
    Persoana fizică decedată (defunctul) este denumită uneori de cuius, termen care provine din limba latină, din expresia de cuius succesione agitur, adică cel despre acărui succesiune este vorba. Uneori se folosește și termenul de autor, respectiv autor al moștenirii.8 Persoanei decedate ise datorează respect cu privire la memoria sa, precum și cu privire la corpul său [art. 78 noul C. civ.]. Memoria persoanei decedate este protejată în aceleași condiții ca și imaginea și reputația persoanei aflate în viață [art. 79 noul C. civ.]. 
    8 De exemplu, art. 1105 alin. (1) noul C. civ. prevede că „moștenitorii celui care adecedat fără afi exercitat dreptul de opțiune succesorală îl exercită separat, fiecare pentru partea sa, în termenul aplicabil dreptului de opțiune privind moștenirea autorului lor.” [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
    Memoria persoanei decedate. Memoria persoanei decedate este amintirea pe care cei rămași în viață opăstrează despre aceasta. Protejarea memoriei persoanei decedate se face prin trimitere la normele juridice consacrate dreptului la imagine (art. 73 noul C. civ.) și dreptului la reputație [art. 72 alin. (2) noul C. civ.] ale persoanei aflate în viață, care se aplică în mod corespunzător. [ Mai mult... ] 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
   15.3.6. Dreptul la respectarea memoriei persoanei decedate. Noul Cod civil aconsacrat osecțiune specială normelor care reglementează respectul datorat persoanei și după decesul său (Secțiunea a4-a acapitolului II din Titlul II). Ea conține 4 articole: art. 78 – „Respectul datorat persoanei decedate”; art. 79 – „Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate”; art. 80 – „Respectarea voinței persoanei decedate” și art. 81 – „Prelevarea de la persoanele decedate”. [ Mai mult... ] 

Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
   1. Memoria persoanei decedate este amintirea pe care cei rămași în viață o păstrează despre aceasta. Protejarea memoriei persoanei decedate se face prin raportare la dreptul la imagine și dreptul la reputație ale persoanei aflate în viață. Unele dintre faptele prin care se încalcă obligația de a respecta corpul uman și după decesul persoanei constituie, în același timp, și o atingere adusă memoriei acesteia (E. Chelaru, loc. cit., p. 57). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Civil:
Sesizarea instanței judecătorești
Dreptul la libera exprimare
Dreptul la viața privată
Dreptul la demnitate
Dreptul la propria imagine
Atingeri aduse vieții private
Limite
Prezumția de consimțământ
Prelucrarea datelor personale
Respectul datorat persoanei decedate
Interzicerea atingerii memoriei persoanei decedate
Respectarea voinței persoanei decedate
Prelevarea de la persoanele decedate
Dreptul la nume
Structura numelui
Dobândirea numelui
Schimbarea numelui pe cale administrativă
Dreptul la domiciliu și reședință
Domiciliul
Reședința
Stabilirea și schimbarea domiciliului
Reviste:
Originea sacră și morală a dreptului
Considerații privind prejudiciul nepatrimonial cauzat prin lezarea unor drepturi ale personalității
Dreptul la propria imagine din perspectiva componentei sale patrimoniale
Cât timp este protejat dreptul de autor?
Contravențiile la regimul juridic al serviciilor funerare care nu sunt sancționate cu anularea autorizației sanitare de funcționare (I)
Contrabalansarea a două drepturi fundamentale: libertatea de exprimare și dreptul la viață privată
Dreptul la libera exprimare versus dreptul la demnitate și la propria imagine/The right to freedom of expression versus the right to dignity and own image
Acțiune revocatorie. Procedura insolvenței. Inchiderea procedurii
Protecția conferită de Legea nr. 8/1996 corespondenței și surselor de informare
Răspunderea contravențională conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
Doctrină:
Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ediția 2
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
Noul Cod civil Comentarii, doctrină și jurisprudență. Vol. I. Art. 1-952 Despre legea civilă. Persoanele. Familia. Bunurile
;
loading ...